« powrót 28 maja 2018

ZA KILKANAŚCIE DNI RUSZA PKM

10 czerwca ruszy Poznańska Kolej Metropolitalna. Pociągi, w godzinach szczytu, kursować będą co 30 minut, zapewniający pasażerom odpowiedni komfort podróżowania. Podpisano umowy o dofinansowanie pierwszych czterech linii PKM. W tej sprawie odbyła się 25 maja na Dworcu letnim w Poznaniu oficjalna konferencja prasowa, na która został zaproszony m.in. Starosta Jarociński Teodor Grobelny.

Zawarcie umów, to konsekwencja podpisanych w grudniu porozumień pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz gminami i powiatami położonymi wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, tj. Poznań Główny - Grodzisk Wielkopolski, Poznań Główny - Wągrowiec, Poznań Główny - Nowy Tomyśl, Poznań Główny - Jarocin. Porozumienie dotyczyło podjęcia wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń zwanych Poznańską Koleją Metropolitalną, które stanowią ofertę w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, organizowanych i dotowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Poznańska Kolei Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone - wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego - gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. Poznańska Kolej Metropolitalna to wspólne przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Kluczową rolę odegrały Miasto Poznań i Powiat Poznański, które jako jedyne partycypują w kosztach zwiększonej liczby pociągów na wszystkich dziewięciu liniach. Ponad 80% kosztów przedsięwzięcia pokrywa jednak samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przeznacza on ok. 50 mln zł, Miasto Poznań - 3 mln zł, powiat poznański - 1,5 mln zł, a gminy i powiaty uczestniczące w projekcie - od 100 do 240 tys. zł. Ważna był tutaj zasada solidaryzmu - wszystkie zainteresowane gminy uczestniczą w kosztach i wszystkie, a szczególnie ich mieszkańcy, będą czerpały korzyści z większej liczby połączeń. Dla pasażerów i miasta Oprócz poprawy komfortu pasażerów równie ważne będzie zmniejszenie ruchu kołowego na poznańskich drogach. Dostrzeżono potencjał i szanse transportu kolejowego na jego wykorzystanie w postaci większej zdolności przepustowej oraz prędkości komunikacyjnej. Może to pomóc w rozwiązaniu przynajmniej części problemów transportowych miast. Kolej Metropolitalna ma zachęcić ludzi do pozostawienia samochodu w miejscu zamieszkania i dojeździe do Poznania pociągiem. W wrześniu zeszłego roku rozszerzony został wspólny bilet Bus-Tramwaj-Kolej. Dzięki integracji taryfowej na jednym bilecie można dojechać na przykład do stacji Poznań Główny, a dalej poruszać się po mieście tramwajem lub autobusem. Dzięki temu powinno się zmniejszyć natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Poznania. Okoliczne gminy zyskają lepsze skomunikowanie z Poznaniem. Łatwiej będzie można dojechać do szkół, zakładów pracy i instytucji kultury. Mniej samochodów to mniejsze korki i czystsze powietrze. Oprócz uruchomienia dodatkowych pociągów ważne jest przekonanie mieszkańców około poznańskich gmin, żeby zostawili samochód w swoim miejscu zamieszkania lub pod lokalnym dworcem i przesiedli się na pociąg. Zgodnie z koncepcją PKM - prawie wszystkie stacje i przystanki będą węzłami przesiadkowymi, na których będzie można zostawić samochód czy rower lub dojechać do nich komunikacją publiczną. Na terenie metropolii poznańskiej będzie 55 węzłów przesiadkowych, 63 parkingi dla prawie 4,5 tysiąca samochodów oraz stanowiska dla ponad 1700 rowerów. Wartość tych inwestycji, w których mieści się również budowa 111 km ścieżek rowerowych, wyniesie ponad 700 mln zł, z czego na 65% uzyskano dofinansowanie. Część węzłów przesiadkowych ujednolicono architektonicznie. Powstały, i powstają, ciekawe wizualnie i funkcjonalne elementy planowanych przystanków takie jak wiaty dla rowerów, toalety, ławki, stojaki rowerowe, zegary, tablice informacyjne i kierujące, pojemniki na zieleń, kosze na śmieci, czy latarnie. Pociągi co 30 minut Obszar funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej objął gminy i miejscowości w promieniu około 50km od Poznania, wyznaczany przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Szamotuły, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września. 10 czerwca pierwsze pociągi PKM połączą Poznań z Nowym Tomyślem, Jarocinem, Wągrowcem i Grodziskiem Wielkopolskim. W ramach drugiego etapu, który zaplanowany jest na lata 2019 - 2021, uruchomione będą połączenia do Rogoźna, Gniezna, Wrześni, Kościana i Szamotuł. Docelowo na każdej z 9 linii kolejowych wychodzącej ze stolicy Wielkopolski pociągi pojadą regularnie, co pół godziny rano i po południu oraz co godzinę w pozostałym czasie. Aby lepiej wykorzystać potencjał Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, konieczne jest tworzenie nowych stacji i przystanków. W ostatnim czasie powstało już kilka z nich, a w planach są następne. Przewoźnikiem będą Koleje Wielkopolskie, spółka samorządowa która dysponuje taborem 22 elektrycznych pociągów Elf, 12 wyremontowanych składów i 24 szynobusy, które będą jeździć na liniach zelektryfikowanych. Jest już złożone zamówienie w Pesie Bydgoszcz na kolejne 10 pociągów pięcioczłonowych. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisano umowę na zakup kolejnych pięciu pociągów.
« powrót Drukuj

Czytaj również: