BIP
« powrót 24 kwietnia 2017

35 tys. zł na rewitalizację parku

35 tys. zł na rewitalizację parku photo

Powiat Jarociński pozyskał kolejną – drugą dotację na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie-etap II”. Zadanie będzie współfinansowane z budżetu powiatu jarocińskiego i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zadanie dotyczy wykonania rewaloryzacji parku zabytkowego w Kotlinie na terenie nieruchomości przeznaczonej na Dom Pomocy Społecznej. Prace te mają na celu przywrócenie walorów przyrodniczych i estetycznych, a co za tym idzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, złagodzenie efektu cieplarnianego oraz  osiedlenie się nowych gatunków ptaków i owadów.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac polegających na nasadzeniu 2204 szt. krzewów oraz 594 m2  roślin wieloletnich.

Łączny koszt inwestycji wynosić będzie ponad 70.000 zł, z czego planowana dotacja ma wynosić 35.000 zł pozostałe środki zabezpieczone zostały w budżecie powiatu jarocińskiego. Ostateczny termin zakończenia ww. przedsięwzięcia planowany jest na listopad bieżącego roku.

Przypomnijmy, że w ramach realizacji pierwszego etapu zadania, w roku ubiegłym wykonano prace pielęgnacyjne drzew i krzewów, usunięto 118 szt. drzew i 120 m² krzewów, nasadzono 184 drzew liściastych oraz uporządkowano teren parku. Wówczas inwestycję wartą 149 tys. zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował  kwotą 96 tys. zł.

« powrót Drukuj

Czytaj również: