« powrót 08 kwietnia 2019

AUTYZM - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ w POWIECIE JAROCIŃSKIM

AUTYZM - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ w POWIECIE JAROCIŃSKIM photo

POWIAT JAROCIŃSKI - NA RZECZ AUTYZMU

W tym roku, już po raz piąty, społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie podjęła działania w ramach akcji „Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc”. Akcja ta, to szereg działań i wydarzeń, których celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zrozumienie zachowań i poinformowanie społeczności lokalnej o bodźcach, które mogą zakłócić odbiór świata oraz sprawiać ból osobom z autyzmem.

W celu właściwego zaplanowania tegorocznych działań - rodzice dzieci z autyzmem zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety badającej stosunek społeczeństwa względem ich dzieci. Wyniki były następujące:

1.    Prawie wszyscy rodzice, w przypadku, gdy ich dziecko wykazuje zachowania trudne w miejscach publicznych spotkają się z brakiem zrozumienia, krytycznymi spojrzeniami innych osób.

2.    Część rodziców spotkała się w takiej sytuacji z nieprzychylnymi komentarzami typu: „niegrzeczne dziecko” „mówi się do niego, a on nic nie rozumie.

3.    Część rodziców unika w związku z tym przebywania w miejscach publicznych ze swoimi dziećmi.

4.    Prawie wszyscy rodzice twierdzą, że wiedza społeczeństwa o autyzmie jest niewystarczająca.

5.    Na pytanie „jak to zmienić?” rodzice odpowiadali:

·         Nagłośnić temat w mediach, Internecie, poprzez portale społecznościowe;

·         Pogadanki w szkołach

·         Mówić o tym, że autyzmu nie widać,

Wyniki ankiet pokazały, że działania uświadamiające społeczeństwo są nadal potrzebne. W związku z tym, organizatorzy zaproponowali Dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych możliwość przeprowadzenia warsztatów dla uczniów. Przez 3 poprzednie lata spotkania w szkołach miały charakter prezentacji, jednak w tym roku zmieniono koncepcję i zaproponowano warsztaty, aby uczestnicy jeszcze bardziej mogli zrozumieć sposób odbierania świata przez osoby z autyzmem. Nowością było też to, że warsztaty zaproponowano jarocińskim seniorom oraz władzom powiatowym, w których uczestniczyła starosta Lidia Czechak i wicestarosta Katarzyna Szymkowiak. Warsztaty te miały na celu ukazanie rozumienia i postrzegania świata przez dzieci dotknięte autyzmem. 

Na pierwsze wyjazdowe warsztaty nauczyciele ZSS w Jarocinie udali się do Klubu Seniora „Sami Swoi” w Golinie. „Byłyśmy mile zaskoczone jak Panie podeszły do tematu. Żadna z nich nie miała nigdy kontaktu z dzieckiem z autyzmem, mimo to, były one bardzo ciekawe tematu. Zadawały bardzo dużo pytań. Do części warsztatowej podeszły z dużą empatią. Jedna z Pań, na zakończenie warsztatów podsumowała, że następnym razem, widząc w sklepie krzyczące, rzucające się na podłogę dziecko nie pomyśli, że jest ono niegrzeczne, tylko zapyta mamę, czy może jakoś pomóc. Było to piękne podsumowanie i upewnienie nas w przekonaniu, że warsztaty mają sens.” – podsumowuje Katarzyna Ignasiak, jedna z organizatorek akcji.

Kolejne warsztaty  odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkół nr 4 przeprowadzono warsztaty też tam dla uczniów klasy szóstej. W sumie przeprowadzono 10 spotkań warsztatowych. W przyszłym roku organizatorzy chcą zaproponować warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.

Tradycyjnie już, 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i w tym dniu odbył się Marsz dla Autyzmu, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i młodzieżą z zaprzyjaźnionych placówek, władzami powiatowymi oraz dyrektorami z zaproszonych instytucji. Uczestnicy marszu mieli niebieskie elementy ubioru, niebieskie balony oraz własnoręcznie wykonane marakasy, kwiaty i transparenty.

Na rynku odczytany został wiersz autorstwa Reginy Gruchalskiej, a wiersz odczytali uczniowie Norbert Kaźmierczak, Adam Rojczyk vel Rojek oraz Jakub Polerowicz. W marszu społeczności Zespołu Szkół Specjalnych towarzyszyli m.in.:

            - Lidia Czechak – Starosta Jarociński;

            - Katarzyna Szymkowiak – Wicestarosta;

- dzieci z Przedszkola Bajeczka;

- uczniowie z ZS nr 4;

- uczniowie z ZSP nr 1;

- uczestnicy WTZ;

- dzieci z przedszkola Stokrotka;

- uczniowie z ZS nr 5;

- Fundacja Ogród Marzeń;

Na trasie przywitały uczestników marszu dzieci z Przedszkola Akademia Krasnali.

Nowością, tegorocznych obchodów był Bieg dla Autyzmu. Wystartował on spod budynku Starostwa Powiatowego i zakończył się na jarocińskim rynku. W biegu udział wzięli uczniowie ZSS wraz z nauczycielami oraz tatą jednego z uczniów, uczniowie ZSP nr 1 z nauczycielem, przedstawiciele grupy Biegacze Jarocin oraz przedstawicielki starostwa powiatowego.

2 kwietnia br. podczas Światowego Dnia Świadomości Autyzmu tysiące budynków na całym świecie podświetlanych jest na niebiesko. Również budynek ZSS podświetlony został na niebiesko. Odpowiadając pozytywnie na prośby organizatorów podświetlone zostały również budynek ZSP nr 1 oraz budynek Starostwa Powiatowego.

5 kwietnia br. w Zespole Szkół Specjalnych zorganizowany został apel podsumowujący wszystkie działania w ramach akcji „Autyzm – poznać, zrozumieć, pomóc”. Podczas apelu omówione zostały wszystkie tegoroczne działania, zaprezentowano je w postaci zdjęć i filmów. Na koniec podziękowano zaproszonym gościom oraz rodzicom za zaangażowanie i pomoc. Izabela Łaciak w imieniu rodziców dzieci dotkniętych autyzmem podziękowała organizatorom za wszystkie działania pozwalające społeczeństwu na lepsze poznanie i zrozumienie zaburzenia jakim jest autyzm.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: