« powrót 29 maja 2018

DROGA W MAGNUSZEWICACH

DROGA W MAGNUSZEWICACH  photo

"Witam Państwa w imieniu swoim i Zarządu Powiatu na dzisiejszej uroczystości otwarcia wyremontowanej drogi powiatowej w Magnuszewicach" - mówił m.in. Starosta Teodor Grobelny, zwracając się do zebranych gości podczas oddawania do użytku wyremontowanej drogi.

Przebudowa tej drogi, to koszt  ponad 1,2 mln złotych. Inwestycja ta jest kontynuacją wykonanej w roku ubiegłym przebudowy drogi powiatowej Prusy – Magnuszewice. Wówczas wyremontowano prawie 1 km tej drogi  poszerzając jezdnię, utwardzając pobocze, odmulając rowy i wymieniając oznakowanie pionowe, Dobudowano wówczas oraz przebudowano także istniejące już chodniki oraz kanalizację deszczową. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł wtedy 1.4 mln złotych.

W tym roku zostanie wykonana także przebudowa mostu w Magnuszewicach nad rzeką Lutynią. W ramach tego remonty nastąpi rozbiórka istniejącego mostu i wykonanie nowej konstrukcji. Jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów i położona zostanie nowa nawierzchnia na odcinku prawie 140 metrów. Wybudowany zostanie również chodnik. Koszt realizacji zadania wynosi 3,2 mln zł, z czego Powiat Jarociński pozyskał już dofinansowanie w kwocie prawie 1,9 mln zł.

Ta nadchodząca inwestycja jest zadaniem koniecznym, ponieważ stan techniczny mostu jest zły i z roku na rok ulega znacznemu pogorszeniu. Nie pozwala to na prowadzenie na nim ruchu ciężkiego, co wymusiło ograniczenie tonażu przejeżdżających tam samochodów do 12 t. Remont mostu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, podniesienie nośności mostu oraz skrócenie czasu przejazdu.

MAGNUSZEWICE otwarcie drogi 29 MAJ 2018.

« powrót Drukuj

Czytaj również: