« powrót 30 listopada 2017

Droga jak nowa...

Droga jak nowa... photo

Dzisiaj (30 listopada br.) nastąpiło uroczyste otwarcie gruntownie przebudowanej i wyremontowanej drogi powiatowej Żerków – Dobieszczyzna, w którym uczestniczył m.in: przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Tomasz Małyszka, Starosta Jarociński Teodor Grobelny i Burmistrz Żerkowa Jacek Jędraszczyk.

Gruntowna przebudowa. W ramach tej inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości ponad 8 km od Żerkowa do Dobieszczyzny. Dokonano również poszerzenia jezdni do szerokości 6 metrów, ułożenia na całej długości nowej nawierzchni, przebudowania zjazdów na posesje oraz 3 skrzyżowań, zamontowano nowe oznakowanie pionowe i poziome, odmulono i odtworzono rowy odwadniające.

Zwiększyć bezpieczeństwo ruchu. W tym celu wybudowano w Żółkowie ścieżkę rowerową o długości prawie 2 kilometrów i szerokości 2 metrów, a także wykonano 5 przejść dla pieszych oraz 7 zatok autobusowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz. Roboty budowlane wykonywane były w okresie od początku kwietnia do końca października br. Łączna wartość robót budowlanych, to ponad 7 milionów złotych.

Pieniądze i współpraca. Na realizację odcinka drogi z Żerkowa do Kamienia Powiat Jarociński pozyskał środki zewnętrzne w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozyskane fundusze, to ponad 2 mln 8 tys. złotych. W wyniku przebudowy powstała nowoczesna infrastruktura drogowa. W remont drogi Żerków - Dobieszczyzna znaczący udział finansowy wniosła także Gmina Żerków przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 2 mln 200 tys. złotych. Pozostała kwota ponad 2 mln 100 tys. złotych została wydatkowana z budżetu powiatu jarocińskiego. W wyniku przebudowy powstała nowoczesna infrastruktura drogowa, która wraz z przebudowaną wcześniej drogą Lisew - Ludwinów tworzą spójną sieć drogową. Drogę Lisew - Ludwinów dofinansował Powiat ze swojego budżetu kwotą 500 tys. złotych.

 "Chciałem podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do przebudowy tej drogi. To właśnie dzięki tak wzorowej, efektywnej i merytorycznej współpracy pomiędzy Powiatem Jarocińskim, a Gminą Żerków, takie inwestycje mogą być realizowane z sukcesem" - mówi Zbigniew Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za sprawy inwestycji drogowych.

« powrót Drukuj

Czytaj również: