« powrót 17 kwietnia 2015

Prace termomodernizacyjne na półmetku

Prace termomodernizacyjne na półmetku photo

31 marca br. zakończył się II etap prac termomodernizacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Całkowity koszt tego etapu to 732 241,33 zł, z czego 377 309,31 zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego przez Powiat Jarociński w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

       Od czasu zakończenia pierwszego etapu wykonano szereg prac m.in. ocieplono ściany budynku głównego i skrzydeł na poziomie parteru, I piętra i poddasza. Wykonano również wszystkie obróbki blacharskie i orynnowanie oraz wymieniono już prawie całą stolarkę zewnętrzną oraz zamontowano okna dachowe.

      Zakres robót w tym etapie obejmował także prace z zakresu modernizacji wentylacji, m.in. zamontowano centralne wentylacje, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie oraz wentylatory dachowe. Rozpoczęto prace związane z montażem kotłowni gazowej oraz wykonano znaczny zakres instalacji centralnego ogrzewania.

      Na dachu budynku głównego zamontowano 40 kolektorów słonecznych, które pozwolą na częściowe pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę dla obiektu.

      Prace realizowane są w ramach projektu Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” dofinansowanego ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Całkowity koszt dotacji wynosi 1 027 057,60 zł, z czego do tej pory wykorzystano 574 666,11 zł.

 

Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”

Dofinansowana ze  środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: