BIP
« powrót 21 marca 2017

Ekologiczny Powiat

„CO I ILE NA SKŁADOWISKO?” to hasło XVII edycji powiatowego konkursu proekologicznego „Śmieciom – STOP!”.

Celem konkursu jest m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży prawidłowego oraz racjonalnego postępowania z odpadami, z uwzględnieniem warunków lokalnych, budowanie świadomości ekologicznej i promocja postaw przyjaznych dla środowiska. Podejmowana po raz kolejny inicjatywa proekologiczna ma również uświadomić o osobistej odpowiedzialności za naszą planetę.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.

Zgodnie z regulaminem prace konkursowe należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 roku. Wręczenie nagród autorom wyróżnionych prac oraz ogłoszenie wyników nastąpi na oficjalnym podsumowaniu planowanym w pierwszej połowie czerwca br.

Regulamin konkursu

« powrót Drukuj

Czytaj również: