« powrót 27 listopada 2013

INWESTYCJE DROGOWE - Kotlin - granica powiatu

„Przebudowa drogi powiatowej Kotlin – Sławoszew – granica powiatu”

  • Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  • Działanie 2.2: „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”
  • Numer projektu: WND-RPWP.02.02.02-30-012/09
  • Całkowita wartość projektu: 3.118.285,93 zł, w tym wkład własny: 1.626.753,00 zł (Powiat Jarociński: 1.126.753,00 zł, Gmina Kotlin: 500.000,00 zł)
  • Wartość dofinansowania: 1.491.532,93 zł (50%)
  • Okres realizacji:
    - realizacja finansowa: 2009 - 2010 r.
    - realizacja rzeczowa: 2010 r.

Przebieg realizacji

W kwietniu rusza przebudowa drogi Kotlin - Sławoszew (05.03.2010r.)

Wczoraj starosta Stanisław Martuzalski i wicestarosta Przemysław Musielak podpisali z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kotlin – Sławoszew – granica powiatu”. Koszt inwestycji oszacowany został na ponad 4 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powiat pozyskał 2.146.534,45 zł. 500 tys. zł zabezpieczyła w swoim budżecie Gmina Kotlin, która jest partnerem projektu. Pozostałą kwotę – ponad 1,6 mln zł wyłoży Powiat Jarociński. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na kwiecień. Przebudowa ma zakończyć się we wrześniu tego roku.

Unijna dotacja drogowa (17.02.2010r.)

Projekt powiatu jarocińskiego dotyczący przebudowy drogi powiatowej Kotlin – Sławoszew – granica powiatu zyskał akceptację Zarządu Województwa Wielkopolskiego a tym samym otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja powiatu znalazła się na trzecim miejscu wśród przedsięwzięć wybranych do dofinansowania. Całkowita wartość przebudowy drogi wynosi blisko 4,3 mln zł. Dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wyniesie ok. 2,14 mln zł. Gmina Kotlin zabezpieczyła na ten cel w swoim budżecie 500 tys. zł, pozostała kwotę – ponad 1,6 mln zł zabezpieczył powiat jarociński.

Rozpoczęcie prac zaplanowane zostało na II kwartał tego roku, tj. po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

« powrót Drukuj