« powrót 27 listopada 2013

INWESTYCJE DROGOWE - Mieszków

Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P i 3742 P w miejscowości Mieszków”

 • Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
 • Działanie 2.2: „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”
 • Numer projektu: WND-RPWP.02.02.02-30-037/10
 • Całkowita wartość projektu: 2.146.832,17 zł,
 • w tym wkład własny: 1.089.954,24 zł (Powiat Jarociński: 1.069.954,24 zł, Gmina Kotlin: 20.000,00 zł)
 • Wartość dofinansowania: 1.056.877,93 zł (50%)
 • Okres realizacji:
  - realizacja finansowa: 2010 - 2011 r.
  - realizacja rzeczowa: 2011 r.

« powrót Drukuj