« powrót 27 listopada 2013

INWESTYCJE DROGOWE - Rusko - Jaraczewo

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4207 P Rusko - Jaraczewo”

  • Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  • Działanie 2.2: „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”
  • Numer projektu: WND-RPWP.02.02.02-30-063/10
  • Całkowita wartość projektu: 6.019.655,89 zł, w tym wkład własny: 1.204.011,18 (Powiat Jarociński: 602.055,59 zł, Gmina Jaraczewo: 601.955,59 zł)
  • Wartość dofinansowania: 4.815.644,71 zł (80%)
  • Okres realizacji:
    - realizacja finansowa: 2011 r.
    - realizacja rzeczowa: 2011 r.

« powrót Drukuj