Informacje ogólne

Informacje ogólne

Potrzebna krew dla Polski

W sierpniu w Jarocinie przeprowadzona zostanie akcja pod hasłem „Potrzebna Krew dla Polski”. Przedsięwzięcie organizuje Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Jarocinie.

19 lipca 2013
Informacje ogólne

"...Zaczęło się w Jarocinie"

Ukazała się książka autorstwa Andrzeja Gogulskiego pt. "... Zaczęło się w Jarocinie". Publikacja dotyczy tematu powstania wielkopolskiego a szczególnie działań poprzedzających powstanie na ziemi jarocińskiej. Książka wydana została przy znacznym wsparciu finansowym kilku jarocińskich instytucji, m.in. Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Autor przekazał książkę staroście Mikołajowi Szymczakowi, który był gorącym orędownikiem wydania publikacji.

18 lipca 2013
Informacje ogólne

Rewolucja w ZSP nr 2

Okres wakacji sprzyja remontom przeprowadzanym w szkołach. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie trwa prawdziwa rewolucja: adaptacja starej sali gimnastycznej i remont holu głównego. Roboty wykonywane są przez pracowników szkoły oraz uczniów klas trzecich w ramach egzaminu czeladniczego przy współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Jarocinie.

17 lipca 2013
Informacje ogólne

Seans filmowy w ruinach kościoła

„Droga życia” - film fabularny o pielgrzymowaniu drogą św. Jakuba do Santiago de Compostela zostanie pokazany w niedzielę 28 lipca o godz. 20.00 w… ruinach kościoła św. Ducha w  Jarocinie.

17 lipca 2013
Informacje ogólne

Najmłodszy biskup z Goli

Pochodzący z Goli (powiat jarociński) ks. dr Damian Bryl został nominowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Biskup Nominat przyjmie sakrę biskupią w katedrze poznańskiej 8 września 2013 r. o godz. 16.00.

16 lipca 2013
Informacje ogólne

RIO oddaliło skargę komisji rewizyjnej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej oddaliło odwołanie komisji rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jarocinie. Komisja odwołała się od decyzji RIO mówiącej o tym, że wniosek komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia zarządowi powiatu absolutorium jest bezzasadny. Decyzja RIO jest ostateczna, nie przysługuje na nią skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

16 lipca 2013
Informacje ogólne

Międzynarodowo w Jarocinie

Po raz XVI gościliśmy na terenie powiatu jarocińskiego zespoły biorące udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. W tym roku na ludowej scenie prezentowało się czternaście zespołów z pięciu państw: Turcji, Bułgarii, Ukrainy, Węgier i Polski.

12 lipca 2013
Informacje ogólne

Uwaga! Kolejna ewidencja budynków

Zgodnie z §34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) Starosta Jarociński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Jarocin-obszar wiejski, obręby: Annapol, Bachorzew, Cielcza, Kadziak, Kąty.

12 lipca 2013
Informacje ogólne

Konkurs dla dzieci

Centrum Inicjatyw Lokalnych, Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela” zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

10 lipca 2013
Informacje ogólne

Rozpoczęły się odbiory wiaduktów

3 lipca odbył się odbiór robót wykonanych podczas przebudowy wiaduktów przy ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie. Powiatową inwestycję wartą 12 mln zł realizowała firma SKANSKA S.A.

05 lipca 2013
Informacje ogólne

Wicestarosta na konwencie

Wicestarosta Mirosław Drzazga uczestniczy dziś w Konwencie Starostów Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbywa się w Szamotułach. Włodarze powiatów debatują m.in. nad tematem zagrożenia pominięcia finansowania dróg powiatowych w założeniach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

05 lipca 2013
Informacje ogólne

Dziś początek spotkań folklorystycznych

Dziś - koncertem w Potarzycy otwarte zostaną XVI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. Koncert rozpocznie się o godz. 18.30. W czasie tegorocznego festiwalu zaprezentuje się czternaście zespołów z pięciu krajów: Turcji, Bułgarii, Ukrainy, Węgier i Polski. Kolejną prezentację zaplanowano na sobotę - 6 lipca w Żegocinie. Finałowe występy odbędą się w niedzielne popołudnie (godz. 17.00) w jarocińskim amfiteatrze. Zespoły przejdą do amfiteatru w barwnym korowodzie, który wystartuje spod Jarocińskiego Ośrodka Kultury.

05 lipca 2013
×