Informacje ogólne

Informacje ogólne

Koncert i wernisaż w Skarbczyku

W najbliższą niedzielę 24 stycznia w salach jarocińskiego Skarbczyka odbędzie się koncert Włodzimierza Sypniewskiego z Konina oraz prezentacja fotografii „Księstwo Żerków” jego syna - Antoniego.

20 stycznia 2010
Informacje ogólne

Szkolą się z "pierwszej pomocy"

Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach podjął współpracę z Komendą Miejsko-Gminną Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerkowie. Współpraca obejmować będzie szkolenie młodzieży w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Jarocinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 17 lutego 2010 roku.

Czytaj szczegóły o konkursie

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Absolwenci bhp i "Przyjaciel szkoły"

Dwudziestu absolwentów Szkoły Policealnej w zawodzie technik bhp odebrało świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Najlepszą uczennicą okazała się Julia Węclewska. Obecny na uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w jarocińskim starostwie – Leszek Mazurek otrzymał certyfikat „Przyjaciela Szkoły”.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

O powstaniu w Tarcach

W szczególny sposób uczczono zakończenie obchodów 91. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Z tej okazji 15 stycznia zorganizowano uroczystą akademię, podczas której młodzież recytowała wiersze, chór śpiewał patriotyczne pieśni, a prowadzący czytali informacje o powstaniu, w szczególności o generale Stanisławie Taczaku wywodzącym się z pobliskiego Mieszkowa i Zbigniewie Gorzeńskim, który mieszkał w Tarcach i tu organizował swoje powstańcze oddziały do walki z Niemcami.

19 stycznia 2010
Informacje ogólne

Zmiana numeru telefonu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jarocinie

W związku ze zmianą numerów telefonów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, od dnia 18 stycznia 2010 roku z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Jarocinie można uzyskać połączenie dzwoniąc na numer:

/062/ 740 79 56


18 stycznia 2010
Informacje ogólne

W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim

15 stycznia zakończyły się Powiatowe Obchody 91. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin, kombatanci, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Ziemi Jarocińskiej uczestniczyli w uroczystościach zorganizowanych w Mieszkowie i Wilkowyi.

18 stycznia 2010
Informacje ogólne

Radzili o lokalnym rynku pracy

Omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy było jednym z tematów posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia. Podczas spotkania zaopiniowano również regulamin przyznawania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz zasady podpisywania umów na staże. Rada zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała również utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – technik geodeta. Gremium podjęło także uchwałę w sprawie szkoleń Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

13 stycznia 2010
Informacje ogólne

Konkurs na Prezesa "Szpitala Powiatowego w Jarocinie Spółka z o.o.

Zarząd Powiatu w Jarocinie wraz z Radą Nadzorczą „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Spółka z o.o. poszukują kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Spółka z o.o. W tym celu ogłoszono konkurs, zgodnie z którym zainteresowani mogą składać swoje oferty do 25 stycznia.

naborze prezesa zarzadu.pdf Treść ogłoszenia.pdf (38.06 KB)

11 stycznia 2010
Informacje ogólne

Obowiązek odśnieżania

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina o obowiązku usuwania śniegu z chodników i dachów, w szczególności z dachów obiektów wielkopowierzchniowych takich jak supermarkety, baseny, hale sportowe, targowe i produkcyjne. Szczególne zagrożenie dla ludzi stwarzają nawisy śnieżne i sople, których obowiązek usuwania również spoczywa na administratorach budynków. W przypadku nadejścia ocieplenia, wspomniane utrudnienia i zagrożenia mogą mieć szczególny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.
Treść komunikatu Treść komunikatu

11 stycznia 2010
Informacje ogólne

Powołano radę nadzorczą szpitala

Zarząd Powiatu w Jarocinie powołał członków Rady Nadzorczej „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” spółka z o.o. W skład organu weszli: Leszek Sikorski – polski polityk, doktor nauk medycznych, były minister zdrowia, obecnie kierujący Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Adela Grala - Kałużna – doktor nauk medycznych, była prezes Centrum Medycznego w Pleszewie spółka z o.o. oraz Janusz Wojtczak, przedsiębiorca mający na swoim koncie liczne sukcesy gospodarcze. Powołana Rada Nadzorcza, w drodze konkursu, dokona wyboru zarządu tworzonej spółki. Nazwisko prezesa powinniśmy poznać po około dwóch tygodniach od ogłoszenia konkursu.

08 stycznia 2010
×