Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nie! dla odpadów promieniotwórczych

Radni Powiatu Jarocińskiego nie zgadzają się, aby w okolicy Jarocina zlokalizowano składowisko odpadów promieniotwórczych. Sprzeciw wyrazili w stanowisku przesłanym do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz burmistrzów i wójtów terenu powiatu jarocińskiego.
Nasz protest wywołany jest pojawiającymi się w ostatnich tygodniach na łamach mediów informacjami dotyczącymi zlokalizowania na terenie powiatu jarocińskiego składowiska wypalonego paliwa z reaktorów po uruchomieniu na terenie Polski elektrowni jądrowej - mówi Jan Klim przewodniczący powiatowej Komisji Rolnictwa. Mamy na uwadze przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego Ziemi Jarocińskiej.
Podobne informacje pojawiały się już w 2000 roku. Także wówczas, zarówno Rada Powiatu w Jarocinie, jak i Rada Miejska w Jarocinie, wyraziły swoje obawy i sprzeciw w formie stosownej uchwały.

26 lutego 2007
Informacje ogólne

Targi Edukacyjne 2007

Ruszają Targi Edukacyjne Powiatu Jarocińskiego

Najwyższy czas aby uczniowie gimnazjów pomyśleli o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
Pomogą im w tym: Targi Edukacyjne, które odbędą się 9 marca 2007r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Wojska Polskiego 66, w godzinach 12.00-18.00.
Również dla  przyszłych absolwentów gimnazjów szkoły ponadgimnazjalne otwierają szeroko swoje drzwi zapraszając do odwiedzenia swoich placówek. W trakcie "otwartych drzwi" będzie można zapoznać się zarówno z warunkami lokalowymi poszczególnych placówek oświatowych, jak również wyposażeniem pracowni  i szkolną atmosferą.

09 lutego 2007
Informacje ogólne

Gdzie po paszport

Od nowego roku, by załatwić paszport trzeba pojechać do Kalisza. Stało się tak na skutek tego, że wojewoda wielkopolski wypowiedział powiatom dotychczasowe porozumienia  związane z realizacją przepisów paszportowych.

„Czyniliśmy starania, by pozostawić biuro w Jarocinie, jednak dla urzędu wojewódzkiego było to nieopłacalne. Niestety w tym przypadku przeważyły koszty funkcjonowania terenowych biur paszportowych -
mówi starosta jarociński Stanisław Martuzalski.
Zgodnie z nową koncepcją funkcjonowania systemu paszportowego, mieszkańcy województwa wielkopolskiego mogą wybrać delegaturę, w której chcą złożyć wniosek paszportowy. Muszą jednak pamiętać o tym, że w tej samej delegaturze paszport trzeba odebrać. Wnioski paszportowe oraz ogólną informację dotyczącą wydania dokumentu można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jarocinie (Al. Niepodległości 10-12, tel. 0-62 7472920).

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Zmiana Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Andrzej Załustowicz nie pełni już funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Jarocinie. Porozumienie w sprawie wspólnego rzecznika, zawarte pomiędzy powiatem jarocińskim, krotoszyńskim i pleszewskim wygasło wraz z upływem II kadencji samorządu powiatowego.

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Nieprawidłowości na drodze - interweniuj

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiony został telefon interwencyjny, gdzie uczestnicy ruchu drogowego, mogą zgłaszać stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu na drogach. Telefon 0-61 8 549 910 czynny jest całą dobę.

Akcja ma na celu ujawnienie i usunięcie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do instytucji zarządzających ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Walczą o jedenastkę

Rada Powiatu Jarocińskiego poparła działania wojewody wielkopolskiego o włączenie drogi S11 do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Sesja.JPG

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Nie chcą do Kalisza

W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja na temat zamiaru utworzenia województwa środkowopolskiego ze stolicą w Kaliszu. Pomysł zakłada, że w granicach nowego województwa miałby znaleźć się także powiat jarociński.

25 stycznia 2007
Informacje ogólne

Fan Cluby Lecha w Jarocinie

12 Fan Clubów Lecha Poznań z terenu województwa wielkopolskiego weźmie udział w halowym turnieju piłki nożnej zorganizowanym w Jarocinie. Patronat nad imprezą objął "Lech-Poznań" w ramach obchodów 85-lecia istnienia klubu.

Turniej odbędzie się w sobotę 20 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie. Początek
o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów - jarocińskiego Fan Clubu Lecha Poznań.

19 stycznia 2007
Informacje ogólne

Wnioski o dotacje pod lupą

12 stycznia upłynął termin składania ofert w powiatowym konkursie na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i promocji zdrowia. W budżecie powiatu jarocińskiego zabezpieczono na ten cel ponad 110 tys. zł. Pieniądze te zostaną przydzielone wnioskodawcom, którzy złożyli najciekawsze oferty.

18 stycznia 2007
Informacje ogólne

Nowe samochody dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie wzbogaciło się o dwa nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. Dziewięcioosobowe Volkswageny zakupione zostały dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkom pochodzącym z budżetu powiatu jarocińskiego.

Samochody kosztowały 218000 zł. Z PFRON-u udało nam się pozyskać 175000 zł, w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami". Pozostałą kwotę - 46000 zł dołożył samorząd powiatowy -mówi Przemysław Masłowski kierownik PCPR w Jarocinie.

Samochody wykorzystywane są do przewożenia dzieci do Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Pojazdy są przystosowane do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich.

02.JPG01.JPG

18 stycznia 2007
Informacje ogólne

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

18 i 19 stycznia na terenie województwa wielkopolskiego spodziewane są silne wiatry. Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW w Poznaniu mówi o wzroście prędkości wiatru, średnio do 35-50 km/h. Wieczorem i w nocy z 18 na 19 stycznia wiatr osiągnie średnią prędkość 40-55 km/h,
w porywach 90-130 km/h. W ciągu dnia 19 stycznia wiatr będzie osiągał prędkość 35-50 km/h, w porywach do 90 km/h, po południu wiatr zacznie słabnąć.

Silny wiatr może spowodować uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych, utrudnienia komunikacyjne.

18 stycznia 2007
Informacje ogólne

Nowy przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia

Sekretarz powiatu - Ireneusz Lamprecht został nowym przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wyboru przewodniczącego dokonano podczas pierwszego w tym roku posiedzenia rady, które odbyło się 8 stycznia 2007 roku. Tego samego dnia do grona członków rady dołączył
pan Zbigniew Wojciech Martuzalski.

11 stycznia 2007
×