otwórz widżet facebooka

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Dożywotnie domowe archiwa

Okazuje się, że właściciele jednoosobowych firm przez 50 lat powinni przechowywać w domowym archiwum wszelkie dowody wpłat na ZUS. Są one konieczne, aby w przyszłości otrzymać świadczenia emerytalne lub rentowe.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Tabela kursów celnych

Tabela kursów celnych obowiązujących od 1 do 31 stycznia 2006 roku.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

INTRASTAT - deklaracje statystyczne

Deklaracji dokumentujących obrót z państwami Unii nie trzeba będzie korygować, gdy pomyłki dotyczą dostaw o wartości poniżej 1000 Euro.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Szybsza rejestracja i szybszy zwrot VAT dla spółek zagranicznych

Spółki zagraniczne rejestrujące się w Polsce dla celów VAT oraz te, które starają się ten podatek odzyskać, doczekały się urzędu skarbowego specjalnie dla nich. Jest więc szansa na przyspieszenie procedur rejestracji i zwrotu.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2006 r. zmieniły się limity opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz rosną stawki karty podatkowej.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

BRE Bank "bez kolców"

BRE Bank zajął II miejsce w rankingu najlepszych banków, przygotowanym przez ekspercki miesięcznik gospodarczy "Home and Market". Klienci instytucjonalni wyróżnili BRE Bank za wysoką jakość usług. Bank zajął również drugie pozycje w podrankingach na najlepszy rachunek podstawowy i najlepszą lokatę.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

PARP: wstępna ocena projektów

PARP przypomina możliwości dokonania bezpłatnej, wstępnej oceny projektów w jednym ze 140 Punktów Konsultacyjnych (PK), które działają na terenie całego kraju. Ich lista znajduje się na stronach internetowych PARP pod adresem www.parp.gov.pl/pomoc.php.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

VAT od importu towarów - dłuższy termin zapłaty

Minister finansów skorzystał z uprawnienia do określenia innego terminu zapłaty VAT przy imporcie towarów niż to wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Koniunktura w grudniu 2005 r.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w grudniu optymistyczna, choć mniej korzystna niż w listopadzie i gorsza niż w analogicznym miesiącu dwóch ostatnich lat.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Stopy bez zmian

W dniach 20-21 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Więcej

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

PIT za 2005 rok - ulga odsetkowa

Jednym z popularniejszych odliczeń za 2005 rok będzie ulga odsetkowa. Podatnicy ciągle popełniają jednak liczne błędy.

Wynika to z faktu, że możliwość odliczenia odsetek od kredytu na zakup mieszkania jest obwarowana licznymi warunkami.

05 stycznia 2006
Informacje ogólne

Konkurs Małych Dotacji na dofinansowanie partnerskich inicjatyw i projektów ekologicznych

Cele konkursu
Dofinansowanie partnerskich, ekologicznych inicjatyw i projektów w praktyce przyczyniających się w do rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym.

Wnioskodawcy

  1. Organizacje pozarządowe działające na szczeblu lokalnym, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działanie na rzecz ochrony środowiska bądź rozwoju zrównoważonego.
  2. Grupy nieformalne i koalicje działające na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym występujące za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych (np. urzędy gmin, szkoły, domów kultury).

04 stycznia 2006
×