BIP
« powrót 16 maja 2018

DROGA W PRZEBUDOWIE

DROGA W PRZEBUDOWIE photo

Kolejną realizowaną inwestycją przez Powiat Jarociński jest przebudowa drogi o długości prawie 4 km z Goliny do Zakrzewa

Przebudowa jest prowadzona ze względu na zły stan techniczny, a także na brak wystarczającej infrastruktury służącej bezpieczeństwu użytkowników ruchu, szczególnie pieszych i rowerzystów. Remont obejmuje m.in. poszerzenie całej drogi do szerokości 6 metrów i wykonanie nowej nawierzchni, budowę blisko 3 km chodnika, ścieżki rowerowej na długości całego przebudowywanego odcinka drogi, przebudowę skrzyżowań, powstanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przejścia z azylem jak również budowę dwóch zatok autobusowych z peronami.

Obecnie roboty drogowe koncentrują się w Golinie, gdzie wykonywana jest podbudowa do poszerzenia jezdni, układane są krawężniki oraz chodnik wraz ze zjazdami na posesje. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi ponad 6 mln zł, z czego Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 mln zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja ta w miejscowości Zakrzew łączy się z wykonaną w 2016 roku przebudową 6 km drogi Witaszyczki – Zakrzew  – granica powiatu (Galew).

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: