« powrót 03 czerwca 2019

KONKURS - NASZA WIEŚ WSPÓLNĄ SPRAWĄ

KONKURS - NASZA WIEŚ WSPÓLNĄ SPRAWĄ photo

KONKURS

Mając na celu wspieranie zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój 
obszarów wiejskich, zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie 
ogłoszenia konkursu pt. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” 

Uprawnionymi do składania ofert są:   
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie. 

Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) 
do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera 
w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) 
przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/ 
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.   

« powrót Drukuj

Czytaj również: