« powrót 08 października 2019

KONSULTACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH...

KONSULTACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH... photo

POWIAT JAROCIŃSKI
KONSULTACJE…

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań…

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedmiotowy projekt jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325651)

oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – www.pozytek.gov.pl w zakładce Konsultacje publiczne.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać na adres sekretariatu  Departamentu społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów konsultacje_DOB@kprm.gov.pl do 14 października 2019 roku.

« powrót Drukuj

Czytaj również: