BIP
« powrót 27 marca 2017

Kolejne pieniądze dla Powiatu Jarocińskiego

Kolejne pieniądze dla Powiatu Jarocińskiego photo

Samorząd powiatowy pozyskał kolejne środki z funduszy unijnych, tym razem ponad 2,2 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację obecnych rejestrów ewidencji gruntów oraz budynków na terenie powiatu jarocińskiego.

 

W wyniku realizacji projektu powiatowa baza danych ewidencji gruntów i budynków zostanie dostosowana do wymagań Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w celu włączenia do niego Ewidencji Gruntów i Budynków oraz zasilenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja zadania polegać będzie przede wszystkim na modernizacji obecnych rejestrów ewidencji gruntów i budynków Powiatu Jarocińskiego dla jednostek  ewidencyjnych Kotlin - Jarocin, miasto Żerków i miasto Jarocin. W pierwszej jednostce będącej obszarem wiejskim uzupełniona zostanie baza budynków i lokali. W kolejnych pozyskane i zweryfikowane zostaną dane obejmujące łącznie 41 obrębów geodezyjnych na terenie gmin Jarocin, Kotlin i Żerków.

Wykonane prace, w połączeniu z rozbudową istniejącego w starostwie systemu „GEO-INFO 7  Mapa”, pozwolą na spełnienie wymogów ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych. Zostanie również udoskonalona możliwość pozyskiwania danych poprzez usługi aplikacyjne „iKERG” oraz „iZamówienia”. Planuje się również możliwość korzystania z danych online przez komorników i rzeczoznawców.

            Realizacja projektu pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” w ramach Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, łącznie pochłonie ponad 2,6 mln zł, z czego powiat pozyskał ponad 2,2 mln zł dofinansowania.  Umowa na wykonanie planowanych zadań podpisana została w marcu bieżącego roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Powiatem Jarocińskim, zakończenie prac przypada na czerwiec 2018 roku.

            Powiat Jarociński uczestniczy również w projekcie finansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa we współpracy z Głównym Geodetą Kraju. W ramach tego zadania będą wykonywane bazy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta i gminy Jaraczewo oraz terenów wiejskich gminy Żerków.

            Po realizacji tych dwóch projektów w roku 2018 cała baza powiatowa będzie miała zcyfryzowane rejestry publiczne.

« powrót Drukuj

Czytaj również: