otwórz widżet facebooka

Komunikat Geodety Powiatowego

Dodano 19 października 2020, wpis archiwalny Komunikat Geodety Powiatowego

KOMUNIKAT GEODETY POWIATOWEGO Z DNIA 20.10.2020r.

Od dnia dzisiejszego wnioski załatwiane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w poniższych zakresach, proszę realizować w maksymalnym zakresie z wykorzystaniem udostępnianych portali prowadzonych przez Starostę Jarocińskiego lub za pośrednictwem wskazanych poniżej telefonów.

 

Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami

1.   Wypis lub wypisy oraz wyrysy z rejestru gruntów należy wnioski wysyłać na adres poczty:

a. biniasz.danuta@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407967

b. janowski.dawid@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407968

 

2.   Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

a. zawodna.martyna@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407962

 

3.  Wnioski o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością

a. roszak.patrycja@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407963

 

4.  Wnioski o rejestr cen i wartości nieruchomości

a. lewandowska.nina@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407966

 

5.   Pozostałe pytania proszę kierować do Kierownika Referatu Joanny Nowakowskiej, tel. 62 7407965, e-mail: nowakowska.joanna@powiat-jarocinski.pl

 

Sprawy z zakresu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.  Wnioski o mapę zasadniczą, ewidencyjną

a. fimiak.natalia@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970, 7407972

 

2.  Wnioski na narady koordynacyjne

a. mikolajczak.damian@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970

b. jerzyniak.michal@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970

 

3.  Pozostałe pytania proszę kierować do Kierownika Referatu Jolanty Rożek, tel. 62 7407971, e-mail: rozek.jolanta@powiat-jarocinski.pl

 

UWAGA: Wszelkie formularze znajdują się pod adresem w części Formularze dla interesantów:http://www.powiat-jarocinski.pl/Formularze_.html lub korzystając z portalu http://jarocin.giportal.pl/ gdzie można zdalnie wykonać wszystkie operacje przy zamówieniu wniosku o mapę: https://iwniosek.powiat-jarocinski.pl/

 

Osoby zgłaszające zapotrzebowanie na dokumenty opisane powyżej są zobowiązane o podanie adresu e-mail na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (rachunek) za zamówione dokumenty. Po opłaceniu i odwrotnym przesłaniu potwierdzenia wpłaty dokumenty zostaną przesłane na wskazany adres bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

Firmy wykonawstwa geodezyjnego: dostarczenie operatów odbywa się poprzez poinformowanie przy wejściu do budynku pracownika Urzędu przez wciśnięcie dzwonka na drzwiach i umieszczenie dokumentów w zamontowanej skrzynce. Z uwagi na zamknięcie drzwi wejściowych do budynku siedziby wydziału z dniem jutrzejszym proszę o zminimalizowanie liczby odwiedzin.

×