« powrót 19 maja 2020

Komunikat Starosty Jarocińskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne

Komunikat Starosty Jarocińskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne photo

Komunikat Starosty Jarocińskiego dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 2020 r.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Mając na uwadze wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiologicznego związanego z koronawirusem COVID-19, prosimy organizacje pozarządowe, które w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych Powiatu Jarocińskiego w 2020 roku, o przeanalizowanie zapisów podpisanych umów pod kątem przesunięcia terminów realizacji zadania, bądź rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

Prosimy o poinformowanie nas o ewentualnych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl , a także przez program Witkac.pl. Wiadomości będą traktowane jako oficjalne zgłoszenie chęci aneksowania danej umowy w kwestiach związanych z: terminem realizacji, odstąpienia od umowy lub rozwiązaniem umowy.

W tytule wiadomości prosimy podać nazwę zadania oraz numer umowy, jeżeli została już podpisana.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr te. (62) 740-79-48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

« powrót Drukuj

Czytaj również: