« powrót 19 maja 2020

Komunikat Starosty Jarocińskiego dotyczący organizacji otwartych konkursów ofert w roku 2020

Komunikat Starosty Jarocińskiego dotyczący organizacji otwartych konkursów ofert w roku 2020 photo

Komunikat Starosty Jarocińskiego dotyczący organizacji otwartych konkursów ofert w roku 2020

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, wywołanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Powiatu Jarocińskiego  wstrzymuje do odwołania ogłaszanie kolejnych otwartych konkursów ofert zaplanowanych w 2020 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sytuacja epidemiczna w kraju powoduje, iż zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, może być zagrożone nieosiągnięciem przez nie zakładanych rezultatów, wykonaniem zadania w niepełnym zakresie, a także wiązać się z problemami ich rozliczenia.

« powrót Drukuj

Czytaj również: