BIP
« powrót 31 stycznia 2017

Komunikat US

KOMUNIKATY NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE z dnia 19.01.2017 r. w sprawie: karty podatkowej oraz możliwości uzgodnienia kwot wpłaconych zaliczek/należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego.

  • KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE z dnia 19 stycznia 2017 r.
    w sprawie: karty podatkowej.

Przypominamy, że osoby fizyczne opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zobowiązane są do złożenia PIT-16A za 2016 r. „Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego”. Deklaracje należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r. do urzędu skarbowego, właściwego do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Jednocześnie przypominamy, że za rok 2016 deklaracje PIT-16A można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp .

Złożenie zeznania przez Internet ułatwia wykonanie obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego, a także niesie następujące korzyści:
• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• łatwość wypełnienia,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• gwarancja poprawności składanej deklaracji,
• szybszy czas obsługi zeznania,
• ochrona środowiska,
• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

Proszę pamiętać - już dziś nic nie zmusza nas do stania w kolejkach.

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

 

  • KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE z dnia 19.01.2017 r.
    w sprawie: możliwości uzgodnienia kwot wpłaconych zaliczek/należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego

W celu wyeliminowania błędów rachunkowych i wezwań podatników i płatników do skorygowania zeznań/deklaracji rocznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie informuje, że:

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub należnego ryczałtu w ciągu roku podatkowego, mogą przed złożeniem zeznania rocznego potwierdzić zgodność dokonanych wpłat do organu podatkowego z wpłatami wykazanymi w zeznaniu w Samodzielnym Referacie Rachunkowości: 

PIT-36, PIT-36L  - pokój nr 22,

PIT-4R (płatnik), PIT-8AR – pokój nr 24,

PIT-28 - pokój nr 24,

CIT-8 – pokój nr 24.   

Aby uzyskać informacje o wpłatach należy zgłosić się osobiście (wraz z dowodem osobistym) lub jeśli sprawdzenia ma dokonać inna osoba konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa (wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).  

« powrót Drukuj

Czytaj również: