otwórz widżet facebooka

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dodano 25 sierpnia 2020, wpis archiwalny Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Starosta Jarociński zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 

 

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronach internetowych:

http://powiat-jarocinski.pl/Ogloszenia.html
https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/95,inne-ogloszenia


Termin konsultacji: 25 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.
Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

×