« powrót 05 czerwca 2018

LAPTOPY DLA SZKOŁY W TARCACH

LAPTOPY DLA SZKOŁY W TARCACH photo

W ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 ZSP-B w Tarcach otrzyma 15 laptopów na wyposażenie pracowni plastyczno-technicznej i rysunku technicznego.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest wdrażany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jego celem jest rozwój systemu kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych oraz nowatorskich metod dydaktycznych, wykraczających ponad ogólnopolskie standardy kształcenia. W I etapie realizowane są działania mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z 600 wielkopolskich szkół.

Projekt zakłada budowę  Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej obejmującej Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną oraz wewnątrzszkolną bezprzewodową infrastrukturę teleinformatyczną w budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych, wyposażenie szkolnych pracowni w cyfrowe narzędzia dydaktyczne, wspierające realizację programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz udostępnienie szkołom aplikacji cyfrowych. 

Koszt projektu wynosi 106 mln zł, w tym 90 mln zł stanowią środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Pliki do pobrania:

« powrót Drukuj

Czytaj również: