« powrót 18 maja 2018

LIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

LIX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Zapraszam na  LIX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, w dniu 25 maja 2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVIII sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVIII sesji Rady Powiatu.
  5. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia".
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Komunikaty.

15. Zakończenie obrad.

 

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/136c3c6a-299e-4

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Powiatu

                                                                                        

 Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: