« powrót 23 czerwca 2015

Laureatki z indeksami

Laureatki  z indeksami  photo

Daria Nowak i Klaudia Włodarczyk uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zajęły III miejsce w drugiej polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. 19 czerwca 2015 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Laureatki otrzymały indeksy na trzy uczelnie.

Uczennice na potrzeby konkursu przeprowadziły badania dotyczące sytuacji demograficznej i prognozy liczby ludności w Polsce oraz zaprezentowały wyniki swoich badań na dwóch posterach  naukowym w języku polskim i angielskim.

W trakcie uroczystości laureatki zaprezentowały wyniki swoich badań naukowych oraz wykazały, że nowa sytuacja demograficzna, związana ze starzeniem się społeczeństwa, już w niedalekiej przyszłości będzie miała bardzo wyraźne negatywne skutki, dotykające niemal wszystkich sfer życia społecznego. Mimo, że nie są w  stanie dokładnie przewidzieć, jakie przemiany na rynku pracy nastąpią w kolejnych dekadach, znane są jednak jego demograficzne uwarunkowania. Uczennice wskazały na  trzy rodzaje konsekwencji dla rynku pracy wynikające ze zmian struktury wieku ludności: 1. znaczne zmniejszenie podaży pracy, 2. wzrost obciążenia demograficznego ludźmi starszymi, 3. zmiana struktury wiekowej ludności w wieku produkcyjnym (tzw. starzenie się zasobów pracy).

Laureatki otrzymały indeksy na trzy uczelnie : Politechnikę Białostocką- na dowolny wydział i kierunek, Uniwersytet Białostocki - Wydział Ekonomii oraz  na Uniwersytet Medyczny - Wydział Nauk o Zdrowiu.

Organizatorem międzynarodowego konkursu jest Międzynarodowy Instytut Statystyczny. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pani prof. Dr hab. Barbara Kurdycka, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Białegostoku.

« powrót Drukuj

Czytaj również: