« powrót 23 listopada 2018

NOWY STAROSTA POWIATU JAROCIŃSKIEGO - LIDIA CZECHAK

NOWY STAROSTA POWIATU JAROCIŃSKIEGO - LIDIA CZECHAK photo

22 listopada br. obradowała po raz pierwszy w tej kadencji nowa Rada Powiatu Jarocińskiego. Na inauguracyjnej sesji nowo wybrani radni powiatowi odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Podczas tej sesji Lidia Czechak została wybrana nowym starostą Powiatu Jarocińskiego, a Katarzyna Szymkowiak – Wicestarostą Powiatu. Rada Powiatu Jarocińskiego liczy 19 osób, podczas pierwszej sesji tej kadencji obecnych było na Sali 18 radnych.

Pierwszą sesję w tej, szóstej już kadencji Rady Powiatu otworzył zgodnie z przyjętym zwyczajem radny senior Jacek Jędraszczyk (najstarszy wśród radnych i były burmistrz Żerkowa). Następnie radni przystąpili do  wyboru władz Powiatu.

Nowym Starostą Powiatu Jarocińskiego wybrana została Lidia Czechak. Na funkcję Wicestarosty Rada powołała Katarzynę Szymkowiak.

Przewodniczącym Rady Powiatu, tak jak w poprzedniej kadencji - ponownie wybrany został Jan Szczerbań, który był jedynym zgłoszonym kandydatem, głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Natomiast nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu zostali: Hanna Szałkowska (w przeszłości wiceburmistrz Jarocina) i Teodor Grobelny (ustępujący Starosta Jarociński).

Wybrano także składy komisji wchodzących w skład Rady Powiatu Jarocińskiego na VI kadencję 2018 - 23.

Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali:

- Jacek Jędraszczyk – przew. komisji rewizyjnej

- Karol Matuszak – przew. komisji budżetu i rozwoju

- Henryk Szymczak -  przew. komisji zdrowia i spraw społecznych

- Mariusz Stolecki -  przew. komisji edukacji i kultury

- Tomasz Bandyk - przew. Komisji rolnictwa i ochrony środowiska

- Andrzej Dworzyński – przew. komisji skarg i wniosków

Na obradach pierwszej sesji powiatowej nie pojawił się już Bartosz Walczak, wybrany w ostatnich wyborach do Rady Powiatu - dlatego w głosowaniach brało udział tylko 18-u radnych powiatowych. Kilka dni wcześniej B. Walczak - (w przeszłości Starosta Jarociński, który został odwołany w połowie poprzedniej kadencji) -  przyjął ofertę objęcia posady wiceburmistrza Jarocina i zrezygnował z pełnienia funkcji radnego powiatowego. W jego miejsce do Rady Powiatu wejdzie Joanna Nicke, która będzie 19-ą radną Rady Powiatu.

 link do materiału z sesji

« powrót Drukuj

Czytaj również: