otwórz widżet facebooka

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 

Informacje i ułatwienia dla osób głuchych i słabosłyszących

Starostwo Powiatowe w Jarocinie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Starostwa, gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę

Kliknięcie  linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej  z urzędnikiem.

Usługa  dostępna jest w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, w budynku przy Al. Niepodległości 10 – 12, 63-200 Jarocin, w czasie pracy starostwa tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

 

Procedura obsługi osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

  • Wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu bocznym  do budynku przy Alejach Niepodległości 10-12 (wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu - w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
  • Osoba z niepełnosprawnością, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Sekretariacie Mieści się on na parterze budynku przy wejściu głównym. W Sekretariacie została zainstalowana pętla indukcyjna. Osoba chcąca skorzystać z pętli, po podejściu do stanowiska obsługi oznaczonego widocznym na zdjęciu piktogramem powinna przestawcie swój aparat słuchowy na program indukcyjny "T"

Piktogram - Pętla indukcyjna

Piktogram oznaczający pętlę indukcyjną

  • Pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą  z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniego wydziału Starostwa.
  • Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do Sekretariatu w celu obsłużenia osoby z niepełnosprawnością.
  • Po zakończeniu obsługi pracownik Sekretariatu służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu urzędu.
  • Każdy pracownik Starostwa, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób z niepełnosprawnościami, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób z niepełnosprawnościami. /Załącznik - PRAKTYCZNY PORADNIK SAVOIR – VIVRE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów z niepełnosprawnościami, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają potrzebę w zakresie pomocy w obsłudze. 

Pliki do pobrania

×