otwórz widżet facebooka

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Dodano 18 lutego 2021, wpis archiwalny Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego.

Konkurs skierowany jest do organizacji planujących w 2021 roku realizację przedsięwzięć z zakresu:

  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
  • ochrony i promocji zdrowia, 
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Pliki do pobrania

×