« powrót 21 listopada 2018

POWIAT JAROCIŃSKI OGŁOSIŁ KONKURS

POWIAT JAROCIŃSKI OGŁOSIŁ KONKURS  photo

Konkurs dotyczy ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego....

Konkurs jest skierowany do organizacji planujących w 2019 roku realizację przedsięwzięć z zakresu:

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki,

- ochrony dóbr kultury i tradycji,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- krajoznawstwa,

- wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Informacje o konkursie znajdują się pod adresami: 

http://www.powiat-jarocinski.pl/Konkurs_ofert.html

https://www.bip.powiat-jarocinski.pl/882,konkurs-ofert-2019

Oferty należy składać za pośrednictwem programu Witkac dostępnego pod adresem:

https://witkac.pl/

 photo

« powrót Drukuj

Czytaj również: