« powrót 22 listopada 2019

Pierwszy rok kadencji

Pierwszy rok kadencji photo

Dziś, 22 listopada mija dokładnie rok od powołania Zarządu Powiatu Jarocińskiego VI kadencji. W trakcie spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów starosta Lidia Czechak, Wicestarosta Katarzyna Szymkowiak oraz Członek Zarządu Powiatu Mariusz Stolecki przedstawili co w trakcie tego roku udało się osiągnąć.

- Mija równo rok od kiedy powierzono mi funkcję starosty. To był rok wyzwań, który oceniam jako bardzo dobry. Udało nam się wiele osiągnąć. Jednak bez współpracy nie byłoby efektów. Dlatego przede wszystkim chciałabym podziękować pozostałym członkom zarządu, dyrektorom oraz pracownikom starostwa oraz wszystkich naszych jednostek. – stwierdziła Lidia Czechak podsumowując pierwszy rok sprawowania urzędu starosty.

Wicestarosta Katarzyna Szymkowiak przedstawiła wykaz inwestycji, jakie udało się zrealizować w mijającym roku. – Należy podkreślić , że zaczynaliśmy z budżetem na wydatki majątkowe w wysokości 4 mln zł, a zamykamy rok z wydatkami majątkowymi na poziomie niemalże 17 mln. zł. Nie byłoby to możliwe gdyby nie pozyskane z zewnątrz środki finansowe. Wnioskujemy o dofinansowania z funduszy unijnych, krajowych oraz wojewódzkich. Łącznie w tym roku pozyskaliśmy ponad 10 mln zł z różnych dofinansowań – podkreśliła wicestarosta. Wśród wiodących zrealizowanych inwestycji należy wymienić m. in. przebudowę drogo Magnuszewice-Kotlin i budowę ścieżki rowerowej z Jarocina do Żerkowa. Powiat pozyskuje środki nie tylko na duże inwestycje – Stawiamy również na drobniejsze granty, dzięki którym udało nam się pozyskać pieniądze m. in. na ławki solarne, które już niebawem staną przy naszych szkołach. Naszym sukcesem z pewnością jest również utworzenie Klubu Seniora, dla którego obecnie przygotowujemy siedzibę. – wyliczała Katarzyna Szymkowiak.

Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego Mariusz Stolecki omówił działania podejmowane w sferze oświatowej. Omówił realizowane w szkołach projekty dofinansowane ze środków unijnych, które w dużej mierze odciążają budżet powiatu. W ramach projektów pozyskano ponad 6 mln. zł dofinasowania, dzięki czemu szkoły zyskają nowe doposażenie, nauczyciele maja możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe, a uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych, kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych.

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zapowiada, że w kolejnych latach głównym celem będą kolejne inwestycje, a przede wszystkim dążenie do poprawy kondycji jarocińskiego szpitala.

 

« powrót Drukuj