BIP
« powrót

Plan Pracy Rady Powiatu

 

PLAN PRACY

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

NA 2016 ROK

 

 

 

 

styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r.
 2. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2015 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku.

 

luty

 1. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności PCPR.
  Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

marzec

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2015 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych
 2. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

kwiecień

 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2015 roku.
 2. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2015 rok

maj

 1. Oferta szkół ponad gimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017
 2. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku.

czerwiec

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

sierpień

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.
 2. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok

 

wrzesień

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2016/2017

 

październik

 1. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016

 

listopad

 

 1. Informacja o realizacji Strategii Powiatu Jarocińskiego.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie.

 

grudzień

 1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2017 rok
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok.
 3. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2017 rok.
 4. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

 

 
« powrót Drukuj

Czytaj również: