BIP
« powrót

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej

PLAN KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU

NA 2016 ROK

 

TERMIN

TEMATYKA

I kwartał

 

Styczeń

Luty

Marzec

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (styczeń, luty, marzec).
 3. Kontrola jednostek budżetowych podległych Powiatowi i szkoły ponadgimnazjalne pod względem wydatkowania środków finansowych na remonty i inwestycje w roku 2015.
 4. Analiza i Kontrola PUP w zakresie wykorzystania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy na otwarcie działalności gospodarczej i zatrudnienie stażystów.
 5. Kontrola pełnienia nadzoru właścicielskiego przez Zgromadzenie Wspólników – Zarząd Powiatu nad Spółką z o.o. „Szpital Powiatowy w Jarocinie”
 6. Kontrola celowości i prawidłowości wykorzystania środków pieniężnych przez Stowarzyszenia, Kluby dotowane przez Powiat w 2015 roku.

II kwartał

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

 1. Kontrola realizacji budżetu powiatu za 2015  rok  – procedura absolutoryjna.
  - sprawozdanie finansowe
  Kontrola realizacji budżetu powiatu za 2015 rok  – procedura absolutoryjna.
  - wniosek w sprawie absolutorium.
 2. Analiza i kontrola wydatków na promocję powiatu za 2015 rok w porównaniu do roku poprzedniego, uzyskane efekty.
 3. Analiza funkcjonowania Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie funkcjonowania i obsługi interesantów.
 4. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał

 

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

 1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku
 2. Analiza i kontrola porównania budżetow w „Domostwie” w Górze oraz w „Domu Wspomożycielki”w Dobieszczyźnie.
 3. Analiza pozyskiwania środków zewnętrznych ich przeznaczenie oraz efektów uzyskanych w wyniku ich realizacji.
 4. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (lipiec, sierpień, wrzesień).

 

IV kwartał

 

Październik

Listopad

Grudzień

1. Kontrola Wydziału Oświaty i Promocji w zakresie wykonywanych inwestycji i remontów w szkołach ponadgimnazjalnych za okres od stycznia do września 2016 roku.

2. Analiza i kontrola gospodarki finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w szczególności kosztów utrzymania pensjonariuszy.

3. Analiza i kontrola inwestycji i remontów na drogach powiatowych do listopada 2016.

4. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok (do 20 grudnia).

5. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (październik, listopad, grudzień)

 

 
« powrót Drukuj

Czytaj również: