« powrót 06 lutego 2020

Powiatowe inwestycje drogowe

Powiatowe inwestycje drogowe photo

Powiat Jarociński obecnie prowadzi trzy inwestycje drogowe tj.:

· „Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy”

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”

 

„Przebudowa obiektu mostowego w Cerekwicy”

Obecnie wykonano już konstrukcję salową obiektu. Trwają prace związane z umocnieniem przyczółków i budową kanalizacji deszczowej.

Wartość robót budowalnych wynosi 1 205 657,73 zł.

Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana we wrześniu 2019 r.

Zadanie dofinasowanie jest:

- ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 353 743,00 zł,

- z budżetu Gminy Jaraczewo w kwocie 416 859,00 zł,

- z budżetu Powiatu Jarocińskiego w kwocie 435 055,73 zł.

Wykonawca zadania firma MOSTY KUJAWY przewiduje, że przy sprzyjających warunkach pogodowych zakończenie robót budowalnych może nastąpić jeszcze w miesiącu marcu br.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie”

Trwa przebudowa ul. Dworcowej w Mieszkowie. Zadanie obejmuje wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka  tj. 1058 m nowej nawierzchni jezdni. Wydzielony zostanie pasu dla ruchu rowerów, powstanie 1 przejazd dla rowerów. Natomiast przebudowie ulegnie ponad 1 km chodników, 1 przejście dla pieszych, przystanki komunikacyjne. Wykonane zostanie oznakowanie aktywnego przed przejazdem kolejowym.

Obecnie roboty drogowe koncentrują się głównie na przebudowie istniejących chodników.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz. Planowany koszt to blisko 1,8 mln zł. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 900 tys. zł, z budżetu Gminy Jarocin w kwocie ponad 253 tys. zł oraz z budżet Powiatu Jarocińskiego w kwocie blisko 630 tys. zł

Planowany termin zakończenia zadania 30.06.2020 r.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181 P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków”

Ruszyła budowa ostatniego już etapu ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków na odcinku o długości blisko 5 km - od skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi z drogą nr 4193P w kierunku Łuszczanowa do wybudowanej w 2019 r. ścieżki rowerowej o dł. ponad 1,8 km.

Obecnie trwają prace związane z usuwaniem kolidujących drzew i krzewów oraz usuwane są pnie.

Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Budowlano  – Handlowe MARZYŃSKI sp. z o.o., sp. k. na kwotę ponad 3,7 mln zł.

Koszt budowy ścieżki rowerowej w latach 2020/2021 na terenie gminy Żerków wynosi 2 135 399,96 zł, z czego pomoc finansowa z budżetu Gminy Żerków to blisko 500 tys. zł. Natomiast koszt robót budowlanych na terenie gminy Jarocin wynosi 1 593 542,82 zł, z czego pomoc finansowa budżetu Gminy Jarocin to 75 tys. złotych – dofinansowanie dotyczy tylko odcinka od skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi z drogą nr 4193 P w kierunku Łuszczanowa do ostatnich zabudowań w miejscowości Wilkowyja.

Ponadto przedmiotowe zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetu Powiatu Jarocińskiego.  

Planowany termin zakończenia zadania to listopada 2021 r.

« powrót Drukuj

Czytaj również: