« powrót 28 listopada 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie wyróżniony

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie wyróżniony photo

Razem Skuteczniej BIS to wojewódzki Program współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Program realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Ośrodki Pomocy Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu oraz Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Założenia programu to wypracowanie metod i stworzenie szans na bardziej efektywne działania, które umożliwią powrót na rynek pracy i zapobiegną długotrwałemu bezrobociu. Uczestnicy szkolili się z kompetencji miękkich, następnie odbywali trzymiesięczny staż, a zdobyte umiejętności oraz doświadczenie zawodowe miały pomóc im w znalezieniu pracy.

25 listopada, podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Starosta Lidia Czechak oraz dyrektor Urzędu Pracy w Jarocinie Grzegorz Fengler odebrali wyróżnienie za udział w programie.

Do Programu przystąpiło 29 instytucji z 10 powiatów. Jarociński Urząd Pracy przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Jarocinie i Kotlinie, podjął próbę aktywizacji 8 długotrwale bezrobotnych osób, 6 z nich po odbyciu stażu znalazła stałe zatrudnienie. 

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: