« powrót 27 listopada 2013

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 „Podniesienie poziomu ratownictwa medycznego poprzez wymianę ambulansu wraz z wyposażeniem przez ZZOZ w Jarocinie”

  • Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  • Działanie 12.1: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
  • Numer projektu: WND-POIS.12.01.00-00-071/08
  • Całkowita wartość projektu: 422.295,72 zł, w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego: 63.479,17 zł
  • Wartość dofinansowania: 358.816,55 zł (85%)
  • Okres realizacji: 2008 – 2010 r.

Przebieg realizacji

Nowy ambulans ratunkowy (23.08.2010r.)

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie wzbogacił się o nowy ambulans. Ta karetka, to kolejny krok, jaki udało nam się zrobić w celu unowocześnienia i doposażenia jarocińskiego szpitala. Cieszę się, jestem niezmiernie szczęśliwy, że przedsięwzięcie udało się tak szybko zrealizować. Ambulans już może służyć mieszkańcom – stwierdził starosta Stanisław Martuzalski podczas odbioru pojazdu.

Nowy ambulans ratunkowy typu C to Volkswagen/AMZKUTNO typ 2EKE2/SC wyprodukowany w 2010 roku. Jego zakup pociągnął za sobą środki w wysokości 422.137,12 zł. Z budżetu powiatu jarocińskiego wydatkowano zaledwie 63.320,57 zł pozostałe 358.816,55 zł (85%) to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zgodnie z podpisaną umową specjalistyczny pojazd do Jarocina dostarczyła, wyłoniona w drodze przetargu, firma AMZ-KUTNO sp. z o.o. z Kutna. Miłym zaskoczeniem jest fakt, że wykonawca zamówienia dostarczył nową karetkę na ponad miesiąc wcześniej aniżeli obligowała go do tego podpisana umowa.

Ambulans w drodze (07.07.2010r.)

Za niespełna 3 miesiące Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie wzbogaci się o nowy ambulans. Nowa karetka kosztowała ponad 422 tysiące złotych. 85% tej kwoty powiat pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

24 czerwca Powiat Jarociński podpisał umowę z firmą AMZ-KUTNO sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, na dostawę ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Wykonawca tego zamówienia wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisana umowa obliguje go do dostarczenia nowej karetki w przeciągu 90 dni.

Nowy ambulans, który przyjedzie do Jarocina to Volkswagen/AMZKUTNO typ 2EKE2/SC wyprodukowany w 2010 roku. Jego zakup pociągnął za sobą środki w wysokości 422.137,12 zł. Z budżetu powiatu jarocińskiego wydatkowano zaledwie 63.320,57 zł pozostałe 358.816,55 zł to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

« powrót Drukuj