« powrót 27 listopada 2013

ROZWÓJ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

„Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Przyrodniczo
– Biznesowych w Tarcach”

  • Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  • Działanie 5.2: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”
  • Numer projektu: WND-RPWP.05.02.02-30-005/10
  • Całkowita wartość projektu: 59.924,94 zł, w tym wkład własny Powiatu Jarocińskiego: 15.680,22 zł
  • Wartość dofinansowania: 44 244,72 zł
  • Okres realizacji:
    - realizacja finansowa: 2010 r.
    - realizacja rzeczowa: 2010 r.

Przebieg realizacji

Sprzęt edukacyjny dla Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach (14.06.2010r.)

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby kształcenia ustawicznego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach” znalazł się na wysokim drugim miejscu na liście rankingowej po ocenie merytorycznej projektów złożonych do WRPO.

7 maja 2010 r. na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl pojawiły się wyniki konkursu Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wśród 19 wniosków złożonych przez beneficjentów z województwa wielkopolskiego, 10 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikowało się do kolejnego etapu. W ocenie merytorycznej projekt powiatu jarocińskiego zajął wysokie drugie miejsce. Umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana 10 czerwca 2010 r.

Całkowita wartość projektu powiatu jarocińskiego wynosi 72 tys. zł. Samorząd starał się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75% wszystkich kosztów, tj. 54 tys. zł. Przedsięwzięcie przewiduje zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla pięciu sal lekcyjnych przeznaczonych na potrzeby kształcenia ustawicznego. Głównym celem zadania jest podniesienie jakości kształcenia poprzez praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu, uatrakcyjnienie zajęć przeprowadzanych w oparciu o sprzęt specjalistyczny oraz poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowego kierunku – florysta.

« powrót Drukuj