BIP
« powrót 29 stycznia 2017

Ratownictwo medyczne - nowy kierunek w "Dwójce"

Ratownictwo medyczne - nowy kierunek w

Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie uruchomiony zostanie nowy kierunek edukacyjny – Liceum Ogólnokształcące z przysposobieniem ratownictwo medyczne. Będzie to trzeci kierunek z zakresu bezpieczeństwa, po policyjno – prawnym oraz wojskowym, którego podjęła się jarocińska „Dwójka”.

Każdy z nas może spotkać się z sytuacją zagrożenia życia. Wiele ofiar wypadków umiera, ponieważ świadkowie nie umieją, bądź boją się udzielić pierwszej pomocy. Dlatego proponujemy kształcenie w klasie z elementami ratownictwa medycznego, aby zapoznać młodzież z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wyćwiczyć podstawowe zabiegi resuscytacyjne – mówi Witold Bierła, dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie.

W ślad za decyzją o utworzeniu nowej specjalności, podpisane zostało porozumienie pomiędzy szkołą a Szpitalem Powiatowym w Jarocinie, który dysponuje fachowcami i profesjonalnym sprzętem z dziedziny ratownictwa medycznego. W ramach umowy pomiędzy placówkami, Szpital Powiatowy w Jarocinie umożliwi uczniom korzystanie ze swojej oferty naukowo-dydaktycznej. Jednocześnie ułatwi kontakt z kadrą, która podzieli się z uczniami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Strony zadeklarowały wolę współpracy na rzecz podwyższania jakości edukacji, rozwijania zainteresowań młodzieży, promowania zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia. Po ukończeniu liceum, jego absolwenci będą gotowi do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach medycznych.

Porozumienie zostało przypieczętowane 26 stycznia 2017 r. podpisami: Witolda Bierły, dyrektora ZSP nr 2 w Jarocinie, oraz Marcina Jantasa, prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o.

« powrót Drukuj

Czytaj również: