« powrót 26 lipca 2019

ŚCIEŻKA ROWEROWA - I ETAP ODDANY DO UŻYTKU

ŚCIEŻKA ROWEROWA - I ETAP ODDANY DO UŻYTKU photo

ROWERZYŚCI NA START

OTWARCIE I ETAPU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ,

JAROCIN – ŻERKÓW

26 lipca w samo południe został oddany do użytku pierwszy odcinek ścieżki rowerowej z Żerkowa do Jarocina. Podczas uroczystego otwarcia obecni byli m.in. włodarze Powiatu oraz Gminy Żerków.

 

budowa ścieżki rowerowej

W roku 2018 prace wykonywane były przez firmę „WALD – BRUK”. Wówczas zakres robót obejmował m.in.: budowę zatoki postojowej wraz z przyległym chodnikiem; wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na skarpie na terenie przylegającym do Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie; montaż barier; wyrównanie skarp i poboczy wraz z obsianiem trawą. Całkowita wartość wykonanych wówczas robót budowalnych wyniosła ponad 390 tys. złotych, z czego 100 tys. pochodziło z budżetu gminy Żerków, a pozostałą kwotę wyłożył Powiat Jarociński.

Rok 2019. Natomiast roku bieżącym prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A i prace obejmowały budowę odcinka ścieżki z od rzeki Lutynia do istniejącej ścieżki rowerowej w Żółkowie - o długości ponad 1,8 km. Odbiór prac nastąpił w czerwcu br. Łączny koszt prac budowlanych wykonanych podczas tego etapu budowy wyniósł ponad 2 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Żerków w łącznej kwocie ponad 690 tys. zł. Pozostała kwota  ponad 1,3 mln zł. pochodzi z budżetu Powiatu Jarocińskiego. Przy ścieżce powstała także samoobsługowa mini stacja naprawy rowerów.

przetarg na kolejny odcinek

Na kolejny odcinek budowy ścieżki rowerowej - od ulicy Sportowej w Jarocinie poprzez miejscowość Annapol do mostu w miejscowości Wilkowyja - Powiat Jarociński ogłosił przetarg nieograniczony; oferty można było składać do 18 lipca br.

planowany zakres prac

Plan budowy kolejnego odcinka obejmuje m.in.: wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej Jarocin – Wilkowyja o długości prawie 3,5 km. Ten odcinek ścieżki budowany będzie  po lewej stronie od ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Lisią w Jarocinie. Przebudowane zostaną także fragmenty chodnika w Annapolu i Wilkowyi. Remont istniejącego już chodnika w Annapolu i Wilkowyi ma na  celu dostosowania jego parametrów do wymogów ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów. Dalej inwestycja ma objąć również remont istniejącego mostu na rzece Lutynia w Wilkowyi. Planowany termin zakończenia zadania, to 30 listopad tego roku. W kosztach tej części inwestycji partycypuje także Gmina Jarocin, z budżetu której na realizację w/w prac przeznaczono kwotę ponad 1,4 mln zł.

« powrót Drukuj

Czytaj również: