otwórz widżet facebooka

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dodano 19 września 2018, wpis archiwalny SPRZĄTANIE ŚWIATA

Na terenie powiatu jarocińskiego kulminacja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2018” przypadnie na dzień 21 września 2018r. Celem tegorocznej edycji jest wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów  z uwagi na ich lepsze wykorzystanie oraz ze względu na poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.

Dodatkowo na stronie www.naszaziemia.pl znajduje się szczególne zaproszenie dla szkół skierowane od Prezesa Zarządu Fundacji Nasza Ziemia i Inicjatorki Akcji „Sprzątanie świata – Polska” pod nazwą „Akcja – segregacja!” - kampania informacyjna dla lokalnej społeczności” zachęcające do podjęcia specjalnego wyzwania: przygotowania i przeprowadzenia w terminie między 3, a 22 września dla lokalnej społeczności wydarzenia promującego zasady selektywnej zbiórki i jak najlepszą czystość segregacji.  

W akcji biorą udział głównie uczniowie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz harcerze Hufca ZHP Jarocin, Społeczna Straż Rybacka, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Jarocinie,  w Kotlinie, w Żerkowie i  4 w Jaraczewie. W roku bieżącym do udziału w akcji zaproszono również koła łowieckie. Z informacji przekazanych szkoły wynika, że w ramach akcji odbywają się liczne konkursy i przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego, promujące akcję sprzątania świata.

W ramach akcji tradycyjnie przeprowadzane jest sprzątanie w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych, rekreacyjnych i terenów wokół akwenów wodnych. Znaczna część odpadów zostaje posegregowana. Dla sprawnego przebiegu tego masowego przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Jarocinie wystąpiło do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Jarocin, gminy Kotlin, gminy Jaraczewo, miasta i gminy Żerków, innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz do ww. instytucji o rozpropagowanie celu i założeń organizacyjnych akcji.

Na pokrycie kosztów organizacji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” w powiecie jarocińskim, przeznaczono ze środków budżetu powiatu jarocińskiego sumę 10 000 zł, za co lokalni organizatorzy zakupią materiały związane z przeprowadzeniem akcji (worki na śmieci i rękawice, ręczne narzędzia pomocne przy sprzątaniu itp.).

Przyznane środki będą mogły zostać wykorzystane również na przeprowadzenie konkursów proekologicznych promujących hasło tegorocznej akcji – każda bowiem okazja do zdobywania wiedzy o środowisku, jego stanie i zagrożeniach jest cenna z dydaktycznego punktu widzenia. Z sumy tej zapłacone zostaną również rachunki za wywóz zebranych odpadów na miejscowe składowiska i należne opłaty składowiskowe.

Więcej informacji o tegorocznej akcji: www.naszaziemia.pl

 

×