« powrót 16 lipca 2018

SZKOŁY POWIATOWE POWYŻEJ ŚREDNIEJ W KRAJU i WOJEWÓDZTWIE

SZKOŁY POWIATOWE POWYŻEJ ŚREDNIEJ W KRAJU i WOJEWÓDZTWIE photo

"Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Jarociński prawie 84 %, a więc znacznie powyżej średniej zdawalności wyliczonej dla kraju i powyżej średniej zdawalności w województwie wielkopolskim" - mówi Mirosław Drzazga, Wicestarosta odpowiedzialny za sprawy oświatowe w powiecie jarocińskim.

Do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w części ustnej            i pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku na terenie Powiatu Jarocińskiego przystąpiło 566 uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat.

Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 83,92 %.

W przypadku 69 uczniów istnieje możliwość poprawy egzaminu, dotyczy to osób, które mają prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

LINK DO MATERIAŁU FILMOWEGO

Wyniki oceniamy na dobre, kształtują się w odniesieniu do wyników krajowych  i województw z rejonu OKE w Poznaniu następująco:

 

Polska

%

OKE Poznań

%

Województwo Poznańskie

%

Powiat Jarociński

%

Osoby, które zdały egzamin maturalny

79,7

78,6

79,3

83,92

Osoby które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego

14,8

15,73

15,2

12,19

Osoby które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż z jednego przedmiotu

5,5

5,67

5,5

3,89


 photo

Mirosław Drzazga - Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego photo Mirosław Drzazga - Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego

 photo

 photo

« powrót Drukuj

Czytaj również: