« powrót 30 maja 2018

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w czerwcu 2018 roku

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w czerwcu 2018 roku

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala
nr 30 z
 proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 15.15 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
 2. Sprawy bieżące.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: