« powrót 03 kwietnia 2018

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w kwietniu 2018 roku

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w kwietniu 2018 roku

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

1. Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

 

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
  2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach.
  3.  Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU oraz KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
    w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2017rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2018 r.
  3. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o
  4. Sprawy bieżące.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: