« powrót 05 lutego 2019

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE photo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wskazania w zeznaniu rocznym aktualnego rachunku bankowego oraz adresu zamieszkania...

Podatniku rozliczasz PIT-37 za 2018 rok – NOWOŚĆ W ROZLICZENIU!!!

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej to swój rachunek bankowy oraz adres zamieszkania możesz zgłosić w zeznaniu PIT-37.

  • rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty wskazujesz na str. 4, w części M poz. 135-138,
  • adres zamieszkania wskazujesz na str. 1 w części B.1 poz. 14 – 22 (współmałżonek w części B.2);

W zeznaniu zgłosić można rachunek bankowy, co do którego podatnik jest posiadaczem (współposiadaczem), lub w przypadku zeznania wspólnego małżonków posiadaczem rachunku jest współmałżonek.

Wskazanie rachunku w tej części zeznania aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty odpowiednio wskazanej osoby w PIT-37 (str. 4) poz. 135.

Natomiast jeśli rachunek do tej pory zgłoszony w urzędzie jest ważny lub nie chcesz otrzymać zwrotu na rachunek bankowy nie wypełniasz części M zeznania.  

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRAWIDŁOWYM ZAPISIE RACHUNKU BANKOWEGO tj.: PL i 26 cyfr pisane bez przerw (ciągiem).

Przykładowo: PL12109014180000000011111111

 

Podany w zeznaniu adres zamieszkania powinien być adresem aktualnym na koniec roku rozliczeniowego tj. na 31.12.2018 r. Pamiętaj w każdym zeznaniu składanym do Urzędu Skarbowego podajesz adres zamieszkania a nie adres zameldowania.

Jednocześnie przypominam, że zgłoszenia dot. adresu zamieszkania oraz rachunku osobistego można dokonać również poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3, drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Formularze zeznań oraz wszelkie informacje na temat składanie zeznań przez Internet dostępne są na stronie https://www.podatki.gov.pl/

Wyślij PIT przez Internet – to proste, szybkie i bezpieczne.

Od 15.02.2019r zostanie uruchomiona także usługa Twój e-PIT.

« powrót Drukuj

Czytaj również: