otwórz widżet facebooka

Nagrody Starosty Jarocińskiego oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego rozdane

Dodano 27 października 2023, wpis archiwalny Nagrody Starosty Jarocińskiego oraz Nagroda Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego rozdane

Do kalendarza ważnych uroczystości powiatowych od tego roku na stałe wpisze się uroczystość związana z przyznawaniem Nagród Starosty Jarocińskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego za osiągnięcia sportowe, w ramach realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

Właśnie dzisiaj, 27 października br. nadszedł czas podsumowania ubiegłorocznej pracy, działalności połączonej z pasją, kreatywnością, wytrwałością, co przekłada się na sukces w nauce i w sporcie uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński. 

,,Nagrodę Starosty Jarocińskiego” za wyniki w nauce mógł uzyskać uczeń, który uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej:

a)        w liceum ogólnokształcącym średnią ocen co najmniej 5,50 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b)       w technikum średnią ocen co najmniej 5,25 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)        w szkole branżowej I stopnia średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

d)       w szkole podstawowej specjalnej, średnią ocen co najmniej 4,50 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”.

Decyzją Zarządu Powiatu Jarocińskiego nagrody za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 przyznano:

·        Julia Ferenz - Liceum Ogólnokształcące Nr 3 w Jarocinie

·        Robert Wojtkowiak - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Magdalena Krzekotowska - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Antoni Praczyk - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Kinga Szymura - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Jarocinie

·        Sylwia Łukaszyk - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Agnieszka Dopierała - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Filip Żórawski - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Dominika Konieczna - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Jarocinie

·        Borys Marek - Technikum Nr 1 w Jarocinie

·        Magdalena Sadowczyk - Technikum Nr 1 w Jarocinie

·        Amelia Ignasiak - Technikum Nr 1 w Jarocinie

·        Wiktoria Lindecka - Technikum w Tarcach

·        Gracjan Góral - Technikum Nr 1 w Jarocinie

·        Aleksandra Biskup - Technikum Nr 1 w Jarocinie

·        Bartłomiej Kaczmar - Branżowa Szkoła I stopnia w Jarocinie

·        Katarzyna Baraniecka - Branżowa Szkoła I stopnia w Jarocinie

·        Oliwia Piotrowska - Branżowa Szkoła I stopnia w Jarocinie

·        Zuzanna Borowicz - Branżowa Szkoła I stopnia w Jarocinie

·        Daria Jelak - Branżowa Szkoła I stopnia w Jarocinie

·        Eryk Skowroński - Szkoła Podstawowa Specjalna w Jarocinie

 „Nagrodę Starosty Jarocińskiego” za osiągnięcia naukowe mógł otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:

1)     był laureatem konkursów i olimpiad w przypadku osiągnięć naukowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz

2)     dla uczniów szkół specjalnych systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne.

Decyzją Zarządu Powiatu Jarocińskiego nagrody za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2022/2023 przyznano:

·        Zuzanna Żórawska - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Jakub Dudek - Liceum Ogólnokształcące Nr 1  w Jarocinie

 „Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego” za osiągnięcia sportowe mógł otrzymać uczeń, który w sportach indywidualnych lub zespołowych był: medalistą mistrzostw województwa, medalistą mistrzostw Polski, Europy lub świata, medalistą Olimpiad Specjalnych.

Decyzją Zarządu Powiatu Jarocińskiego nagrody za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023 przyznano:

·        Weronika Krawczak-Twardowska - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Jarocinie

·        Marta Stasik - Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Jarocinie

·        Igor Bogaczyński - Technikum Nr 1 w Jarocinie

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1200 zł. Jeszcze raz gratulujemy laureatom i życzymy kolejnych sukcesów. Gratulujemy również rodzicom wyróżnionych uczniów. Osiągnięte wyniki w nauce, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich Państwa dzieci zasługują na szczególne wyróżnienie.

×