« powrót 07 lutego 2019

W SZPITALU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA

W SZPITALU OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA photo

Blisko 50 pielęgniarek i położnych z jarocińskiego szpitala ukończyło w ostatnich dniach kurs przetaczania krwi i jej składników. W trakcie szkoleń personel zapoznał się najważniejszymi zasadami współczesnej transfuzjologii.

Przeszkolony personel zdobył wiedzę m.in.  na temat zachowania bezpieczeństwa, skuteczności i jakości stosowania krwi oraz jej składników. To już kolejny kurs przetaczania krwi i jej składników, w którym udział wzięły pielęgniarki i położne z jarocińskiej lecznicy.

Takie szkolenia  są obowiązkowe, a ich posiadanie przez personel nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia i Instytutu Hematologii  Transfuzjologii w Warszawie. Dlatego są one co jakiś czas organizowane dla pracowników jarocińskiego szpitala. Certyfikat uzyskany na takim szkoleniu jest on ważny przez cztery lata i po tym okresie trzeba odbyć szkolenia uzupełniające. 

Koszt szkolenia w  80% pokrył  Krajowy Fundusz Szkoleniowy, którym dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe 20% opłacił szpital.

Szkolenia zakończyły się egzaminem sprawdzającym pozytywnie zaliczonym przez wszystkich uczestników - składały się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Teoria obejmowała zagadnienia dotyczące  krwiodawstwa i krwiolecznictwa z uwzględnieniem  organizacji publicznej służby krwi. Praktyka z kolei dotyczyła m.in. umiejętności  związanej z pobieraniem oraz przetaczaniem krwi.

« powrót Drukuj

Czytaj również: