otwórz widżet facebooka

Wybory w izbach rolniczych

Dodano 21 maja 2015, wpis archiwalny

W I etapie wyborów tj. 31 maja w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby. W II etapie wyborów (czerwiec) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które wybierze spośród swego grona Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

W wyborach do izb rolniczych uprawnionymi są wszystkie osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, posiadające min. 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy użytków rolnych, a także podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

×