BIP
« powrót

Wydawnictwa regionalne

 

Ilona Kaczmarek

Ignacy Niedźwiedziński – ksiądz, społecznik, Honorowy Obywatel Jarocina

Pierwsza monografia ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917 – 1941. Książka oparta została w dużej mierze na źródłach przechowywanych w archiwach kościelnych w Gnieźnie i Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu. Opracowanie wzbogacone zostało fotografiami i dokumentami, obrazującymi działalność kapłana-społecznika. Wykorzystane materiały pochodzą z zasobów muzealnych i archiwalnych oraz zbiorów prywatnych.   
Krzysztof Lesiakowski, Paweł Perzyna, Tomasz Toborek

Jarocin w obiektywie bezpieki 

Ponad dwustustronicowy album stanowi katalog wystawy „Jarocin w obiektywie bezpieki” przygotowanej przez IPN w Łodzi we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Ekspozycja była pokazywana w 2005 r. w podcieniach jarocińskiego ratusza, a od tamtego czasu odwiedziła kilkadziesiąt miast w Polsce. W albumie opublikowane zostały zdjęcia ze zbiorów Archiwum IPN w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Jarocinie, wykorzystano także prace niezależnego fotografa Tomasza Barasińskiego oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych. Publikacja pokazuje inwigilację młodzieży przez Służbę Bezpieczeństwa oraz próby wpływania przez władze na przebieg festiwali w Jarocinie w latach 80. Album pierwszy raz wydano pod koniec 2004 r.

 

 

 

 

 

 


Piotr Marchwiak

Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej 

Książka jest zbiorem artykułów nieżyjącego już jarocińskiego historyka i regionalisty Piotra Marchwiaka. Pozostawił on po sobie bogaty dorobek w postaci setek tekstów historycznych o charakterze popularnonaukowym publikowanych przez lata w prasie lokalnej. Na Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej złożyły się najciekawsze teksty zamieszczane swego czasu na łamach „Gazety Jarocińskiej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Generacja

Album fotografii Michała Wasążnika z tekstem Roberta Jarosza dokumentujący rodzący się w latach 80. w Polsce ruch punkowy. Wydawnictwo zawiera również sporą porcję zdjęć z jarocińskich festiwali, które odbywały się na początku lat 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tomasz Toborek

Niezależna muzyka rockowa 

Książka autorstwa Tomasza Toborka jest częścią projektu edukacyjnego IPN prowadzonego w ramach Roku Kultury Niezależnej. Wydawnictwo albumowe zawiera dziesiątki fotografii Mirosława Makowskiego, Michała Wasążnika, a także zdjęcia z archiwum IPN w Łodzi, Warszawie oraz ze zbiorów Krzysztofa Kozaka. Autor przedstawia Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako jedno z ważniejszych zjawisk wpisujących się w hasło "kultura niezależna", stąd w albumie znalazło się wiele fotografii z Jarocina. 
Eugeniusz Czarny 

Jarocin na dawnych pocztówkach

Widokówki z lat 1897 - 1918 
Jarocin 2003

Wydawnictwo w formie albumu, zawiera 205 reprodukcji pocztówek Jarocina, które ukazały się przed 1919 rokiem. Stanowi najpełniejszy przegląd dawnych widokówek miasta z bogatej, liczącej blisko 1000 eksponatów, kolekcji muzeum.

Publikacja może być swoistym przewodnikiem podczas sentymentalnego spaceru ulicami dawnego Jarocina. Wiele obiektów uwiecznionych na pocztówkach już nie istnieje, inne zostały tak gruntownie przebudowane, że trudno je dziś rozpoznać. Pocztówki pomogą uważnemu obserwatorowi dostrzec zmiany jakie zaszły w przestrzeni miejskiej w ciągu ponad 100 lat. Album poprzedzony jest tekstem wprowadzającym w klimat miasta z przełomu XIX i XX wieku, a reprodukcje utrzymane w naturalnej kolorystyce. Do wydawnictwa dołączono plan Jarocina z 1912 r. z niemieckojęzycznymi nazwami ulic. 


Eugeniusz Czarny 

Powiat Jarociński na dawnych pocztówkach

Widokówki sprzed 1919 roku 
Jarocin 2004

Wydawnictwo stanowi kontynuację albumu z dawnymi pocztówkami Jarocina. Zawiera 240 reprodukcji pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, prezentujących widoki dawnego powiatu jarocińskiego. W albumie znaleźć można barwne reprodukcje pocztówek z kilkudziesięciu miejscowości gmin Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. Osobną część poświęcono malowniczym terenom Polskiej Szwajcarii.

Tekst wprowadzający zawiera między innymi dwujęzyczny wykaz miejscowości przedstawionych na pocztówkach oraz krótkie notatki o historii każdej z nich. Uzupełnienie stanowi reprint mapy powiatu z roku 1915.


Eugeniusz Czarny 

Ziemia Jarocińska na dawnych pocztówkach

Widokówki z lat 1919 - 1945
Jarocin 2006

Album jest ostatnią częścią tryptyku poświęconego dawnym widokówkom Jarocina i okolic. Zaprezentowano w nim 170 reprodukcji pocztówek z lat 1919 – 1945 obejmujących teren zwany umownie Ziemią Jarocińską. Pocztówki z tego okresu są mniej okazałe i na niższym poziomie edytorskim niż te, wydawane przed 1919 rokiem, stanowią jednak doskonałą ilustrację przemian jakie miały miejsce na Ziemi Jarocińskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i w latach okupacji hitlerowskiej. Reprodukcje utrzymane zostały w oryginalnej kolorystyce, drukowane na kredowym papierze i w twardej oprawie. Do wydawnictwa dołączono dwa reprinty map powiatu jarocińskiego z okresu międzywojennego i z roku 1941.   


Stanisław Karwowski

Historia Rodu Leszczyców z Radolina Radolińskich

Publikacja jest tłumaczeniem niemieckojęzycznego opracowania autorstwa znanego poznańskiego historyka Stanisława Karwowskiego Geschichte des Hauses Leszczyc von Radolin Radoliński, które ukazało się w 1908 roku. Jest to obszerna rozprawa poświęcona genealogii rodu Radolińskich, którego jedna z gałęzi od 1661 roku związana była z Jarocinem. Oprócz interesujących i w większości nieznanych wcześniej faktów z przeszłości rodu, niewątpliwym walorem dzieła są unikatowe ilustracje. Na kartach książki znalazły się reprodukcje portretów rodzinnych zdobiących niegdyś ściany jarocińskiego pałacu, a także jedyne zachowane fotografie wnętrz oraz dzieł sztuki i cennych dokumentów, które w większości bezpowrotnie zaginęły.

 

 

 

 

 


Jadwiga Podeszwa

Tam, gdzie na wsi miasteczko

Jarocin 2012

Publikacja jest kontynuacją książki o Osieku. Osiek i Mieszków to miejscowości związane z dzieciństwem autorki, darzącej je głębokim przywiązaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Dawid Waszak

 

Narodziny zła

 „Narodziny zła” to spowiedź głównego bohatera. Steve dorastał w patologicznej rodzinie, z której postanowił się jak najszybciej wydostać. Po przeprowadzce poznaje piękną kobietę, która pokazuje mu, co to znaczy naprawdę kochać, jednak splot wielu wydarzeń w jego życiu powoduje, staje się bezlitosnym mordercą.

„Narodziny zła” to debiut niezwykle mocny, któremu nie brakuje odwagi, nawet brawury, w lawirowaniu pomiędzy gatunkowymi kliszami, i dociekliwości w zgłębianiu mechanizmów rządzących ludzką psychiką. Od psychologicznego banału chroni go jednak przewrotny strumień (kilku) świadomości, od ugrzęźnięcia w pociągającym, acz płytkim świecie prozy brutalnej – umiejętność nadawania scenom z horroru drugiego dna i korzystanie z adekwatnie chropawego języka. To ciekawa gra literacka prowadzona na kilku poziomach, a jednocześnie zagadka dla odbiorców książki, którym pozostawia się ocenę głównego (a może nawet jedynego) bohatera.    

 

 


 Marek Chwistek

Żerkowsko - Czeszewski Park Krajobrazowy

Album jest unikalnym zbiorem fotografii z terenu Żerkowsko - Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, które doskonale oddają bogactwo flory i fauny tego obszaru. Elementem determinującym w krajobrazie parku są rzeki Warta i Lutynia wraz ze starorzeczami. To doskonałe miejsca rozrodu i stołówka dla licznych gatunków zwierząt. Pałace i kościołu harmonijnie wkomponowane w otoczenie pozwalają nam odbyć podróż w czasie, aby zapoznać się z burzliwą przeszłością naszej ojczyzny. Z pewnością warto mieć ten album w swojej kolekcji! 

ALBUM ŻERKOWSKO- CZESZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY 

 

 


Andrzej Gogulski

...Zaczęło się w Jarocinie

Publikacja dotyczy tematu powstania wielkopolskiego a szczególnie działań poprzedzających powstanie na ziemi jarocińskiej. Jej główna część poświęcona jest tzw. jarocińskiej rewolucji w listopadzie i grudniu 1918r.oraz udziału jarocińskich kompanii na frontach Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. Ponadto, przedstawione są sylwetki dowódców i jarocińskich powstańców, a także epilog wydarzeń historycznych w którym przedstawiony jest los powstańców w odrodzonej Ojczyźnie. W treści książki znajduje się też kilka wybranych wspomnień jarociniaków uczestniczących w działaniach przed i w czasie powstania. Książka na końcowych stronach nawiązauje do współczesnych obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie i Mieszkowie. W publikacji zaprezentowanych zostało ok. 230 zdjęć z okresu powstania oraz sylwetek jarocińskich powstańców.

 

 

 

 


Wydawca: Fundacja 750 - lecia Jarocina

Projekt 95 

Dwupłytowe wydawnictwo prezentujące losy Jarocińskich Powstańców Wielkopolskich. Wydawnictwo tym bardziej niezwykłe, że przygotowane przez młodych mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Ogromne gratulacje należą się Tomkowi Jankowskiemu – współtwórcy scenariusza, reżyserowi widowiska oraz autorowi słów i muzyki piosenek napisanych specjalnie z tej okazji.  Ale ukłony należą się wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, bo dzięki nim poznajemy historię mieszkańców Ziemi Jarocińskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim, historię sprzed 95 lat opowiedzianą w przystępny sposób, dopełnioną rockową muzyką, jak na Jarocin przystało! Na płytach CD i DVD znajduje się 6 autorskich „powstańczych” piosenek (wraz z wersjami instrumentalnymi do samodzielnego śpiewania), rejestracja widowiska „95”, które w grudniu 2013 roku miało swą premierę na jarocińskim rynku oraz materiały multimedialne stworzone z tej okazji w formie filmu. Niepowtarzalny album mieści  w sobie  zarówno walory edukacyjne, kulturalne jak i promocyjne i jest adresowany do wielopokoleniowego grona odbiorców. Wydawnictwo wyprodukowane przez Fundację 750-lecia Jarocina trafi do muzeów regionalnych i bibliotek powiatowych na terenie Wielkopolski. Jednym z mecenasów płytowego przedsięwzięcia jest samorząd Powiatu Jarocińskiego, który patronował także realizacji projektu edukacyjno – kulturalnego pod nazwą „Odkryj bohatera”.


Edward Góra, 

Dęby, O prawo białego człowieka, Połamane wiosła

  


Edward Góra

Prosto z pnia, Teksty wybrane, Święta Genowefa i student


Edward Góra

Gromadka


Dawid Waszak

O tym, który raz już umarł 

To sensacyjna historia z elementami grozy, spisana w formie wspomnień księdza spowiednika. Seryjny morderca w każdy piątek atakuje kobiety, a jego tropem podąża policjant odpowiedzialny za skomplikowane śledztwo. Prowadzący dochodzenie sam ma wiele na sumieniu, a dla awansu jest w stanie dokonać rzeczy makabrycznych.

Dawid Waszak urodził się 28 stycznia 1989 roku w Jarocinie. Jest to jego miasto rodzinie w którym dorastał i kształcił się. Waszak uczęszczał do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  i został absolwentem technikum handlowego, po czym zrezygnował z dalszej edukacji na rzecz rozwijania swoich pasji związanych z literaturą. Swoją pisarską przygodę rozpoczął dwa lata po ukończeniu szkoły. W 2012 roku Waszak podczas pobytu  w Niemczech skończył pisać swoje pierwsze  dzieło ,co zaowocowało premierą debiutanckiej książki pt. „Narodziny zła”. Książką zebrała wiele pozytywnych recenzji i ocen co zmotywowało młodego pisarza do rozpoczęcia działań nad nową powieścią pt. „O tym, Który raz już umarł”. Pisanie i literatura nie jest jedyną pasją pisarza, należy do niej również muzyka rockowa i alternatywna. 

   

 

 

 

 


Andrzej Gogulski

„Czas Wojny! Fotografie, dokumenty i wspomnienia jarociniaków”

Druga książka autorstwa Andrzeja Gogulskiego ukazała się na jarocińskim rynku wydawniczym. „Czas Wojny! Fotografie, dokumenty i wspomnienia jarociniaków” to tytuł publikacji przygotowanej z okazji 100-ej rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75- rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Książka w formie albumowej opowiada historię mieszkańców ziemi jarocińskiej w okresie dwóch światowych wojen. Zawiera ponad 300 fotografii i dokumentów. Całość wzbogacona została wspomnieniami jarociniaków. W książce znajdują się też fragmenty artykułów  dotyczących tematyki wojennej, publikowanych wcześniej w Gazecie Jarocińskiej, a których autorem jest Andrzej Gogulski. Publikacja wydana została ze środków Gminy Jarociny w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 

 

 

 

 


 Marek Chwistek

Album „Powiat Jarociński”

  Starostwo Powiatowe w Jarocinie zainicjowało prace związane z wydaniem albumu fotograficznego „Powiat Jarociński”. Marek Chwistek z wykształcenia jest leśnikiem i kulturoznawcą, fotografem - z zamiłowania. I to widać na klimatycznych zdjęciach, które tworzą album podzielony na dwie części. Pierwsza zatytułowana została Skarby kultury, druga - Barwy natury. Zdjęcia pokazują urokliwe miejsca wszystkich gmin z terenu powiatu jarocińskiego. Wykonane okiem fotografa, który na co dzień nie jest związany z Ziemią Jarocińską, odkrywają przed nami inne spojrzenie na miejsca od lat znane i być może dlatego nie zawsze doceniane. 

« powrót Drukuj

Czytaj również: