BIP
« powrót

Wyniki konsultacji

Protokół z kosultacji rocznego programu współpracy w roku 2017


Protokół z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabtków


Protokół z dnia 28.06.2017 z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

« powrót Drukuj

Czytaj również: