BIP
« powrót 19 maja 2017

XLIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

XLIII Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XLIII SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XLII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLII sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 r.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarcach, gm. Jarocin.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadbudowy i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Komunikaty.
20. Zakończenie obrad.
 
Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: 
 
http://api.esesja.pl/posiedzenie7/12029
 
 
 
          Przewodniczący
           Rady Powiatu
                  
            Jan Szczerbań
« powrót Drukuj

Czytaj również: